Wat is afpersing?

Afpersing is het dwingen van iemand om iets tegen zijn/haar wil te doen met gebruik van geweld of bedreiging in combinatie met geweld. Het doel hiervan is om zichzelf of derden te bevoordelen.

De afpersing kan gaan om een bepaalde bezitting, maar ook dat iemand anders onder dwang de schuld op zich moet nemen van een voorval. Ook kan een persoon door een afperser gedwongen worden om zijn/haar persoonlijke gegevens (openlijk) ter beschikking te stellen.

Een afperser haalt dus een voordeel voor zichzelf door iemand anders daarvoor te gebruiken en heeft hierbij geen recht op hetgeen wat hij in zijn bezit zou willen krijgen. Het gaat dus niet om iets wat teruggehaald wordt en wat voorheen van de persoon is. In dat geval is het geen afpersing, maar het terughalen van bijvoorbeeld een persoonlijk eigendom. Wanneer het hierbij tot een conflict komt kan beter hulp van een politie of stappen worden gezet naar de rechter. Voor juridisch advies is het verstandig om contact op te nemen met de advocaat voor strafrecht

 

Soorten afpersing

Afpersing komt voor in diverse vormen, zo is er bijvoorbeeld afpersing van geld door middel van bedreigingen. Een ander voorbeeld is het saboteren van bijvoorbeeld een bedrijf via social media of de bedrijfswebsite.

Er bestaan diverse soorten afpersing, te noemen; protectieafpersing, persoonsgerichte afpersing, productafpersing, cyberafpersing en faciliteringsafpersing. Vaak durven slachtoffers van geen aangifte bij politie te doen wegens bedreigingen.

We zullen per soort afpersing een voorbeeld geven. 

  • Protectieafpersing is een van de langst voorkomende vormen van afpersing welke gericht is op het bedrijfsleven. Vooral kleinere ondernemers hebben te maken met protectieafpersing. Er wordt bedreigt, geweld gebruikt en geld geëist in ruil voor bescherming, deze vorm van afpersing gebeurd veelal door Italiaanse maffia’s. Ze proberen op deze manier zichzelf te beschermen. Slachtoffers van protectieafpersing wordt soms echt geweld aangedaan en zij voelen zich niet meer veilig en dit heeft dus veel nare gevolgen, de daders willen hiermee laten weten dat het wat ze willen echt waar is. De daders hebben slachtoffers volledig in hun macht voor korte of langere tijd
  • Persoonsgerichte afpersing gericht op een bepaald (rijk) persoon zoals een ondernemer met een goedlopende zaak. Er wordt gedreigd om geld of producten te verkrijgen. Er wordt ook wel gedreigd met het openbaar maken van persoonlijke gegevens van het slachtoffer.
  • Productafpersing is, Wanneer er doelgericht imagoschade van een bedrijf wordt gemaakt is er sprake van product afpersing. Er wordt veel geld geëist van grote bedrijven en er wordt gesaboteerd met het in brand steken van een bedrijf of explosies, maar de bedreigingen kunnen ook persoonlijker gaan worden. De afpersers willen imagoschade maken en ondernemers willen dit natuurlijk niet, er wordt daarom vaak alles gedaan om dit te voorkomen. Social media richt veel aandacht op het bekend maken van deze soort afpersing omdat dit veel voorkomt bij grote ondernemers.
  • Cyberafpersing is het dreigen van het ontoegankelijk maken van websites. Wanneer het gericht is op bedrijven zijn vaak bedrijven het slachtoffer welke afhankelijk zijn van online verkoop. 
  • Faciliteringsafpersing is wederom een vorm van afpersing welke zich richt op bedrijven. Vooral zakelijke dienstverleners zoals juristen of taxateurs zijn slachtoffer. Deze vorm van afpersing wordt gebruikt om bijvoorbeeld aktes te passeren. Er wordt gedreigd, al dan niet met gebruik van geweld. Soms richt de afpersing ook verder in de persoonlijke sfeer zoals de directe familie.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op