Wat is het ambtenarenrecht

Men spreekt van een ambtenaar wanneer iemand door de wet is aangesteld om werkzaam te zijn in openbare dienst. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar of een rijksambtenaar. Wanneer een ambtenaar te maken krijgt met een conflict dan kan deze ambtenaar zich beroepen op het ambtenarenrecht.

Vaste arbeidsvoorwaarden

Wanneer een ambtenaar wordt aangesteld dan heeft deze geen inspraak over de arbeidsvoorwaarden. Bij een ambtenaarpositie liggen de arbeidsvoorwaarden namelijk altijd vast en kan de ambtenaar alleen de baan accepteren of weigeren. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen voor rijksambtenaren en voor gemeenteambtenaren.

Het reglement

In het reglement staan de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de ambtenaar en het spreekt dus voor zich dat de ambtenaar zich hier aan dient te houden. Hierin staan tevens zijn rechten en plichten waar de ambtenaar mee te maken krijgt. Wanneer de ambtenaar zich niet houdt aan deze regelgeving dan staat er tevens in vermeld wat de consequenties zijn.

Conflict tussen ambtenaar en bevoegd gezag

Bij een normaal bedrijf kunnen er zich conflicten voordoen tussen werknemer en werkgever. Hetzelfde geldt voor de ambtenaren, zij kunnen conflicten krijgen met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan concluderen dat de ambtenaar niet goed functioneert en dit straffen met een sanctie. Hierbij kan de ambtenaar zich beroepen op het ambtenarenrecht.

Bezwaar aantekenen door de ambtenaar

Wanneer de ambtenaar het niet eens is met de beslissing van het bevoegd gezag dan kan deze daar uiteraard tegen in beroep gaan. Wanneer de ambtenaar in het gelijk staat dan kan het besluit van het bevoegd gezag worden teruggedraaid. Wanneer de ambtenaar geen gelijk krijgt dan kan deze zich nog richten op de sector bestuur van de rechtbank.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op