Wat is het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een vorm van recht dat van toepassing is bij conflicten tussen werkgevers en werknemers. In het arbeidsrecht wordt tevens opgenomen hoe de verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer moeten zijn.Het arbeidsrecht is ingevoerd nadat er vaak grote machtsverschillen ontstonden tussen de werkgever en haar werknemers.

Het arbeidsrecht gaat over de regels die van toepassing zijn in een dienstverband tussen werkgever en werknemer. Het is mogelijk dat bedrijven haar eigen regels maakt in samenspraak met haar werknemers waardoor het mogelijk is dat er andere regels gelden. In alle overige gevallen gelden de algemene regels die er zijn.

Arbeidsrecht bij een arbeidsovereenkomst

Iedereen die een arbeidsovereenkomst afsluit bij een werkgever zal te maken krijgen met het arbeidsrecht. Overigens krijgen ook andere partijen te maken met het arbeidsrecht, denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitzendkracht of een ambtenaar. Het arbeidsrecht kan zowel op individueel vlak worden geregeld als op collectief vlak.

Individueel arbeidsrecht

In het individuele arbeidsrecht worden de regels omschreven die aangeven hoe de relatie tussen een werkgever en een werknemer zou moeten zijn. Hierbij gaat het om de regels omtrent het uitvoeren van de arbeidsovereenkomsten en het ontslagrecht betreffende het eindigen van de overeenkomsten.

Collectief arbeidsrecht

Bij het collectieve arbeidsrecht staan de regels die de werknemersbelangenbehartiging normeren centraal. Hierbij gaat het om de vanbonden en ondernemingsraden enerzijds en om de werkgeversbelangenbehartiging anderszijds. Het collectief arbeidsrecht behandelt onder andere:

  • CAO
  • AVV
  • Collectief actierecht
  • Medezeggenschapsrecht
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op