Strafvermindering of vrijspraak: strafrecht advocaat

Wordt u aangeklaagd wegens een misdrijf neem dan een advocaat voor strafrecht in de arm. U heeft namelijk gedegen juridische ondersteuning nodig om het onderste uit de kan te halen. Dat kan inhouden dat u voor vrijspraak gaat, maar het kan ook om een verminderde strafmaat gaan. Alles hangt ervan wat er feitelijk is afgespeeld en in hoeverre u als beklaagde daar werkelijk schuld aan heeft. Meerdere juridische aspecten kunnen namelijk verlichtend werken op de strafmaat. Bent u echter onschuldig dan is het overduidelijk dat de advocaat voor strafrecht uw rechten optimaal behartigt.

De voorbereiding van de rechtszaak

Om een zaak te verdedigen voor de rechter dient een en ander goed te worden voorbereid. Het houdt in dat de feiten in de juiste juridische context worden geplaatst waarnaast alle van belang zijnde wetteksten en jurisprudentie worden aangehaald. Die voorbereiding zorgt ervoor dat men binnen de rechtszaak goed kan reageren op de eisen en opmerkingen van het Openbaar Ministerie. Via de advocaat voor strafrecht begint u op een goede manier aan uw zaak omdat u alle juridische aspecten van de feiten reeds hebt overwogen. Laat u bijstaan door uw eigen advocaat voor strafrecht om het beste eruit te halen.

Minimaal twee keer bewijs

Indien men veroordeeld wil worden binnen een strafzaak dan moeten er minimaal twee bewijslasten aangevoerd worden op basis waarvan men veroordeeld kan worden. Een getuigenis zonder aanvullend bewijs levert dus niets op. Daarnaast is het de vraag of de verkregen bewijslast op een juridisch verantwoorde manier is geschiedt. Het kan zijn dat u een feit heeft gepleegd echter als de bewijslast niet aan de voorwaarden voldoet heeft u geen recht op straf. Neem daarom een strafrechtadvocaat in de arm zodat uw belangen op een verantwoorde manier binnen de rechtszaak worden vertegenwoordigd.

De uitspraak rechter eerste aanleg

Door het betoog van de advocaat in combinatie van het slotpleidooi zal de rechter een oordeel gaan vormen. Komt het tot een oordeel van de rechter dan kan men:

  • worden vrijgesproken van alle feiten;
  • een gevangenisstraf worden opgelegd;
  • een boete opgelegd krijgen;
  • enzovoorts.

De mate van bestraffing hangt daarbij puur af van de feiten en wat de aanleiding daartoe is geweest. De uitspraak van de rechter is in principe bindend echter men heeft altijd de mogelijkheid om daarna in Hoger Beroep te gaan.

Wel of geen hoger beroep

Bent u het niet eens met de opgelegde strafmaat dan kunt u daartegen in hoger beroep gaan. Dit houdt in dat de strafrecht advocaat de materie nogmaals voor de rechter in tweede aanleg voorlegt. Het doel daarvan is om tot andere inzichten te komen zodat de strafmaat wordt verlicht of dat het tot vrijspraak leidt. Middels het herzien van de zaak kunnen eventueel betere resultaten worden bereikt. Laat u altijd door de advocaat voor strafrecht informeren aangaande de slagingskans van een hoger beroep zodat u het beste resultaat kunt behalen.

Het beste resultaat bij een rechtszaak

Om binnen een rechtszaak de beste resultaten te bereiken moet je je laten begeleiden door de strafrecht advocaat advocaat. Daarmee zorg je ervoor dat je zaak in de juiste context wordt geplaatst zodat je juridisch gezien minder valt te verwijten. Maak gebruik van de advocaat voor strafrecht om een goede verdediging te hebben zodat je een goed verweer hebt tegen de argumenten van de eiser.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op