Wat is het bestuursrecht

Het bestuursrecht is een vorm van recht die zich bezig houdt met de uitvoerende macht. Het wordt in de volksmond ook wel administratief recht genoemd. Het bestuursrecht omvat het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die behoren tot de uitvoerende macht.

Waar bestaat het bestuursrecht uit

Het bestuursrecht zorgt ervoor dat een bestuursorgaan niets mag doen wat niet wordt toegestaan in de wet. Een andere benaming hiervoor is het legaliteitsbeginsel. Het materiele deel van het bestuursrecht bestaat uit zaken als:

  • Belastingrecht
  • Milieuvergunningen
  • Asielbeleid
  • Sociale zekerheidsrecht
  • Ruimtelijke ordening

Inhoud van het bestuursrecht

Wanneer een persoon of organisatie het niet eens is met een besluit van de overheid dan kan deze persoon of deze organisatie zich beroepen op het bestuursrecht. In dit geval betreft het specifiek het bestuursprocesrecht. In het bestuursrecht staat voor veel situaties beschreven hoe er gehandeld dient te worden wanneer er een conflict is tussen de overheid en een persoon of organisatie

Algemene wet bestuursrecht

De AWB staat voor de algemene wet bestuursrecht. Hierin staan de belangrijkste regels geschreven van het bestuursrecht. Voorbeeld hiervan is dat er in staat omschreven hoe de overheid een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken. Daarnaast vindt men hier de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op