Wat is het civiel recht

Het civiel recht is een vorm van recht dat feitelijk bestaat uit twee gedeeltes. Aan de ene kan heb je de materiele kant van het civiel recht, wat regels stelt ten aanzien van de verhoudingen tussen burgers onderling en de verhouding tussen burgers en goederen. Aan de andere kant is er het formeel privaatrecht wat zich bezig houdt met regels over de handhaving van de materiele regels.

Zelf het recht activeren

Wanneer men te maken heeft met een conflict dat valt onder het civiele recht dan zal men zelf het recht moeten activeren. Bij bijvoorbeeld het strafrecht is dit niet nodig aangezien er hier een centrale instantie is die een zaak voor de rechter brengt. Bij het civiele recht is dit dus niet zo en zal de persoon of organisatie in kwestie het recht zelf moeten activeren.

Burgerlijk wetboek

Het burgerlijk wetboek is een wetboek waarin het civiele recht in Nederland is terug te vinden. Overigens staan er in het burgerlijk wetboek nog meer vormen van recht omschreven, te weten:

  • Vermogensrecht
  • Rechtspersonenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Erfrecht
  • Zakelijke rechten

Vermogensrecht

Het vermogensrecht is een onderdeel van het civiele recht en bestaat uit twee delen, het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het goederenrecht behandelt regels met betrekking tot goederen en alle hieraan verbonden rechten. Hierbij kunt u denken aan eigendom, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden.

Het verbintenissenrecht behandelt de regels omtrent de rechtsverhouding tussen verschillende partijen. Bij een verbintenis is er namelijk sprake van het recht op een prestatie waarop de schuldeiser recht heeft. Daarnaast is de schuldenaar verplicht om deze prestatie te verlenen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op