Met civiele procedure recht halen

Om een onderlinge conflict uit te vechten kan men binnen het burgerrecht een civiele procedure beginnen. Het is een rechtszaak tussen twee of meerdere partijen waarbij de burger met een andere burger of instelling onenigheid heeft. Het geldt echter niet voor procedures tegen de overheid. Om duidelijkheid te scheppen aangaande wie er verantwoordelijkheid moet dragen kan men naar de rechter stappen. De civiele procedure is een gemakkelijk toegankelijke manier voor burgers om verhaal bij anderen te halen. De drempel om het recht te halen is daarmee laag. Wat houdt het verder in?

Het begint schriftelijk

Gewoonlijk wordt een gedaagde geïnformeerd via een deurwaarder dat men zich voor de rechter moet verantwoorden. Gewoonlijk wordt daartoe een dagvaarding gegeven waarmee de gedaagde wordt aangegeven:

 • wat de eisen zijn en welke bewijslast daartoe wordt aangedragen;
 • wanneer de civiele procedure voor de rechter komt en waar men moet verschijnen.
 • Aanvullend kan de gedaagde reageren op de dagvaarding middels een conclusie van antwoord waarin:
 • de punten staan aangegeven waarom men het niet eens is met de eisen.

Op die manier kan reeds vooraf een goed beeld worden verkregen wat de onderlinge relatie is en hoe het recht tussen de twee partijen van toepassing is.

Een verzoekschrift doen

Naast de dagvaarding wordt er bij sommige civiele procedures een verzoekschrift ingediend. Het is een verzoek aan een rechter om over te gaan tot een beslissing binnen een civielrechtelijke procedure. Dat komt gewoonlijk voor bij mensen die in een scheiding liggen, waarbij tot een regeling moet komen tussen beide ex partners. Gewoonlijk zal de civiele procedure worden gestart door de verzoeker en dient de gedaagde partner zich te verweren.

Voor de rechter komen

Indien men is gedaagd voor de rechter binnen en civiele procedure dan kunnen beide partijen zich verweren voor de rechter door in persoon het verhaal te doen. Dat gaat via hoor en wederhoor. Het is dan aan de rechter om te beslissen wie de meeste rechten heeft. Let wel dat het geen verplichting is om voor de rechter te verschijnen echter het helpt de zaak zondermeer als men wel in persoon voor de rechter komt. De standpunten kunnen eventueel via de advocaat op papier aan de rechter worden gepresenteerd. Komt men niet opdagen dan kan de rechter alsnog tot een vonnis komen door bij verstek een uitspraak te doen.

De uitspraak

Er is bij een civiele procedure gewoonlijk een onenigheid tussen twee partijen waartoe de rechter een uitspraak doet. Het oordeel oftewel het vonnis beschrijft hoe het onderlinge conflict moet worden opgelost. Daarnaast bepaalt de rechter eveneens wie voor de gemaakte kosten zoals:

 • kosten deurwaarder;
 • procedurele kosten;
 • griffierecht kosten, enzovoorts;

moet opdraaien. De uitspraak in deze is uiteraard een dwingend oordeel en dient te worden uitgevoerd. Oftewel het kan betekenen dat er beslag wordt gelegd op financiële middelen of het eigen vermogen zoals een woning.

Hoger beroep bij civiele procedure

Indien men het niet eens is met de uitspraak binnen de civiele procedure kan alsnog vervolgstappen ondernemen. Men kan een Hoger Beroep aanspannen om alsnog een beter resultaat te behalen. Dat recht dient te worden behaald voor de rechter van het Gerechtshof. Komt er dan een uitspraak oftewel het arrest dan zijn binnen de civiele procedure mogelijke gerechtelijke stappen binnen de zaak uitgenut. Het arrest vormt dus de laatste uitspraak binnen het recht. Laat je daartoe altijd bijstaan door de advocaat voor strafrecht om het beste uit de civiele procedure te halen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op