Wat is een dagvaarding?

Indien u verdachte bent van een strafbaar feit ontvangt u een brief van de Officier van Justitie. Dit wordt de dagvaarding genoemd. Een dagvaarding wordt via een gerechtsdeurwaarder bij uw woning of verblijfplaats door u of uw medebewoners ontvangen. 

In deze brief staat waarom, waar en wanneer u voor de rechter of kantonrechter moet komen. Een kantonrechter behandelt geldzaken zoals schulden waarbij het openstaand bedrag niet meer mag bedragen dan € 25.000. Indien dit meer is, dan komt de rechter hieraan te pas.

Rechters kunnen we onderscheiden in drie categorieën, de strafrechters (misdrijven en zware overtredingen), de bestuursrechters (rechten en plichten van burgers) en de civiele rechters (conflicten tussen bedrijven of personen, zoals burenruzies of faillissementen).

Tijdens de dagvaarding wordt aan de hand van bewijzen uitgelegd waarom u als verdachte bent aangewezen. U mag uiteraard met tegenbewijzen komen indien u vindt niet de juiste verdachte te zijn en daarmee dus niet strafbaar bent.

Een advocaat inschakelen is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Neem contact op met de advocaat voor strafrecht voor goede adviezen en de beste ondersteuning tijdens de zaak.

Dagvaardingsprocedure

Hoe werkt dat nou eigenlijk? Je krijgt de brief, de dagvaarding, overhandigd door de gerechtsdeurwaarder en dan? 
Daarna volgt de reactie op de brief. Bent u het eens met de dagvaarding dan neemt u contact op met de eiser en probeert u tot een oplossing te komen. Indien er een goede oplossing is gevonden kan de eiser ervoor kiezen om de dagvaarding ongedaan te maken. U kunt hiermee veel geld besparen want als de zaak door zal gaan en de eiser krijgt gelijk dan zou u de proceskosten moeten betalen. De proceskosten bevatten onder andere de kosten voor de gerechtsdeurwaarder en de gerechtskosten zoals de behandeling van de zaak. Samen tot een goede oplossing komen kan dus veel gedoe voorkomen.

Indien u het niet eens bent met de dagvaarding dan kunt u ervoor kiezen om niet op de brief te reageren, de rechter doet desondanks wel een uitspraak. U kunt telefonisch contact opnemen met de eiser of een brief terugsturen met bewijsstukken, vergeet deze niet te kopiëren.

Op de dag van de dagvaarding vindt de zitting plaats, ook wel de rolzitting genoemd. De eiser is niet verplicht aanwezig te zijn. U kunt tijdens de rolzitting uw reactie geven, maar dit kunt u ook al eerder hebben gedaan middels een brief of telefonisch contact, dan hoeft u niet aanwezig te zijn. Indien u wel aanwezig bent kunt u uw brief overhandigen aan de rechter en dit mondeling toelichten.

Ongeveer vier weken later volgt de uitspraak, maar dit hoeft niet. Er volgt geen uitspraak indien de eiser de dagvaarding heeft ingetrokken.
Als er wel een uitspraak plaatsvindt wordt dit ook wel het vonnis genoemd. Indien u een advocaat heeft, ontvangt hij of zij het vonnis. De verliezende partij vergoedt de proceskosten, de rechter bepaalt de hoogte van dit bedrag.

Tenslotte kunt u tegen de uitspraak ingaan. Bijvoorbeeld door middel van een Hoger Beroep. Dan wordt de zaak opnieuw behandelt door het Gerechtshof.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op