Wat is de hoge raad

De Hoge Raad der Nederlanden, zoals de hoge raad officieel wordt genoemd, is de hoogste rechtsprekende instantie die Nederland kent op de volgende gebieden:

 • Civielrechtelijk gebied
 • Strafrechtelijk gebied
 • Belastingrechtelijk gebied

Samenstelling van de hoge raad

De hoge raad bestaat uit de volgende samenstelling:

 • President
 • Ten hoogste 7 vicepresidenten
 • Ten hoogste 30 raadsheren
 • Ten hoogste 15 raadsheren in buitengewone dienst

Een rechter van de hoge raad wordt een raadsheer genoemd, hetgeen overigens voor zowel mannen als vrouwen geldt. De hoge raad stelt een aanbevelingslijst samen die ze aan de Tweede Kamer presenteren. De Tweede Kamer maakt vervolgens een lijst die ze als bindende voordracht aan de regering aanbieden.

Taken van de hoge raad

De hoge raad houdt zich over het algemeen vooral bezig met het controleren van het rechtsoordeel van de lagere rechter. Zo stelt de hoge raad dus niet opnieuw de feiten vast in een zaak maar gaan ze uit van de feiten zoals deze door de lagere rechter zijn vastgesteld. De hoge raad kan de uitspraak van een lagere rechter vernietigen, ookwel casseren genoemd, wanneer:

 • De uitspraak blijk geeft van schending van het recht
 • De uitspraak blijk geeft van verzuim van vormen

Vervolgens kan de hoge raad zelf een uitspraak doen in de zaak maar kan de hoge raad er ook voor kiezen om de lagere rechter de zaak terug te geven. In dat geval dient de lagere rechter de zaak opnieuw te behandelen en zal de uitkomst van deze zaak naar alle waarschijnlijkheid anders zijn dan de uitspraak die eerder is gedaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op