Wat is een politierechter

Indien er lichte strafbare zaken behandeld moeten worden kan de politierechter bij de rechtbank hierover uitspraak doen. Wanneer een strafzaak voor de politierechter komt, wordt de uitspraak altijd direct gedaan. Het is dan duidelijk of er een straf opgelegd wordt en welke straf dit is.

De politierechter kan straffen opleggen, maar deze zijn in tegenstelling tot de strafrechter niet hoog. Lange gevangenisstraffen komen bijvoorbeeld niet voor wanneer er door de politierechter uitspraak is gedaan. De maximale gevangenisstraf is een jaar.

Dagvaarding

Wanneer iemand iets strafbaars heeft gedaan of hiervan wordt verdacht kan diegene gedagvaard worden. De politierechter zal deze dagvaarding uitvoeren. De Officier van Justitie heeft hier toestemming voor gegeven.

Indien iemand gedagvaard wordt is het belangrijk dat die persoon verschijnt bij de rechter op een vooraf afgesproken dag en tijdstip. Op de dagvaarding staat dit duidelijk beschreven. Ook staat er bij welke rechter u moet zijn en wat het adres is van waar de zitting gehouden wordt. Ook de tenlastelegging staat vermeld op de dagvaarding. De tenlastelegging is een omschrijving van welk strafbaar feit een persoon verweten wordt en aan de hand daarvan zal uiteindelijk een passende straf opgelegd worden.

Alle belangrijke informatie staat dus beschreven op de dagvaarding en het is daarom belangrijk dat u dit goed bewaard.
De politierechter gebruikt de tenlastelegging en mag daar niet van afwijken. De straf zal dus gebaseerd worden op de tenlastelegging.
Het is belangrijk dat de dagvaarding goed gelezen wordt, hierop staat namelijk ook beschreven wat de rechten van de verdachte zijn.

Wanneer iemand gedagvaard wordt voor de politierechter is de reden voor deze dagvaarding eenvoudige strafzaak. Het zal in ieder geval niet om ernstige misdrijven gaan, anders zou de politierechter deze zaak niet behandelen. Zoals eerder gezegd zal de straf niet hoger zijn dan een jaar.

Zitting politierechter

De zitting bij de politierechter verloopt volgens een vast schema waar niet van afgeweken wordt en duurt ongeveer een half uur.

Bij binnenkomst geeft de verdachte zijn naam door en verteld welk tijdstip er op zijn dagvaarding aangegeven is. U hoort daarna naar welke zittingszaal u kan gaan of dat u nog even in de nabije wachtruimte moet wachten.
De politierechter opent de zitting en vraagt ter controle uw persoonsgegevens op te noemen.
Vervolgens zal de Officier van Justitie het woord overnemen van de politierechter. De Officier van justitie verteld waar de verdachte van verdacht wordt. Hetgeen wat stond beschreven in de tenlastelegging.

Het woord is hierna weer aan de politierechter en er zullen aan de verdachte diverse vragen worden gesteld met betrekking tot de gebeurtenis waarvan u bent verdacht. Er is aangegeven dat u niet tot antwoorden verplicht bent indien vragen te belastend zijn. Er zullen ook vragen worden gesteld met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Aan het einde van de zitting krijgt de verdachte het laatste woord, hier gebruik van maken is niet verplicht. Hierop volgt tenslotte de uitspraak van de politierechter. Het is uiteraard niet verplicht maar de mogelijk is er om binnen een termijn van twee weken in Hoger Beroep worden gegaan. Na deze termijn is de uitspraak onherroepelijk.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op