Wat is het Europees recht

Het Europees recht is een vorm van recht dat geldt binnen de autonome rechtsorde van de lidstaten. Het is een zeer complex systeem van intern recht wat erg hoog ontwikkeld is. De Europese Unie kent een eigen communautaire rechtsorde welke voorrang heeft bij eventuele strijdigheid met de nationale wetgeving van alle lidstaten.

Soorten van Europees recht

Er zijn verschillende gradaties binnen het Europese recht die zijn onder te verdelen in drie categorieen.

 • Het primaire recht
 • Het secundaire recht
 • Uitspraken van het Hof van Justitie

Het primaire recht

In de eerste plaats is er het primair recht, namelijk de verdragen van de Europese unie. De verdragen van de Europese unie zijn feitelijk de grondwettelijke wetgeving van de unie. Hierin staan alle instituties, wetgevingsprocedures en beleidsterreinen beschreven.

Het secundaire recht

Vervolgens is er het secundaire recht. Het secundaire recht behandelt zaken als:

 • Verordeningen
 • Besluiten
 • Adviezen
 • Aanbevelingen
 • Richtlijnen

Uitspraken van het Hof van Justitie

Tenslotte zijn er de uitspraken van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese unie. De Europese bezit een autonome rechtsorde en daarom acht het Europese Hof van Justitie zich bekwaam om uitspraak te doen over bepaalde zaken. Deze hebben zoals eerder gezegd voorrang boven het nationale recht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op