Het strafrecht in Nederland kan onderscheiden worden in twee soorten strafrechten. Het formeel strafrecht en het materieel strafrecht.
In dit artikel gaan we het formeel recht toelichten.

Wat is het formeel recht?

Het formeel strafrecht wordt ook wel het strafvordering genoemd. Een andere benaming is het strafprocesrecht. Het formeel strafrecht heeft te maken met een bepaalde procedure die gevolgd wordt indien het materieel strafrecht is overtreden. Dit zijn dus twee begrippen die bij elkaar horen maar een andere betekenis hebben.

Het formeel recht verloopt volgens een vaste route, de procedure.
De procedure verloopt in grote lijnen als volgt. Verdenking, opsporing, vervolging, berechting. Tijdens de procedure wordt onder andere zorgvuldig bekeken wie tijdens welk procedure onderdeel mag optreden en welke middelen de overheid in mag zetten. Er wordt dus niet zomaar gehandeld, maar bij elk onderdeel is zorgvuldig afgewogen wat de beste optie is en hoe te handelen.
Heeft u vragen betreffende het formeel recht? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht geeft goed juridisch advies en helpt u verder met uw zaak.

Voorbeeld formeel strafrecht

Aan de hand van de genoemde procedure van het formeel recht zullen wij een voorbeeld geven, dit voorbeeld is niet waargebeurd, maar dit had wel zo kunnen zijn.

De situatie;
Bij een boerderij is op een nacht in de zomer het hek open gezet van de varkensstal. Bij het kippenhok op dezelfde boerderij is een stuk gaas weggeknipt, waardoor tientallen kippen zijn ontsnapt. Inmiddels zijn de kippen teruggevonden maar een groot gedeelte legt van de schrik geen eieren meer. De varkens zijn overal en nergens heen gelopen, maar na een zoektocht zijn ook die allemaal teruggevonden.

Verdenking;
Buurman X wordt verdacht van de situatie welke zich die zomernacht afspeelde. De reden is dat de bewoners van de boerderij en de buurman al enige tijd een conflict hebben. Buurman X klaagt vaak over geluidsoverlast en stank van de boerderij.

Opsporing;
Buurman X hoefde niet opgespoord te worden omdat hij zich bevond in zijn eigen woning op het moment van benadering. Er zijn vingerafdrukken afgenomen van buurman X omdat hij als mogelijke verdachte was aangewezen. Hij wilde meewerken aan dit onderzoek.

Vervolging;
Buurman X heeft na een verhoor en confrontatie met de overeenkomende vingerafdrukken van hem, welke zijn gevonden op het hek van de varkensstal, toegegeven het hek van de varkensstal te hebben opengezet en een stuk gaas van het kippenhok te hebben vernield.

Berechting;
Uitgesproken is dat buurman X zijn excuses moet aanbieden aan de bewoners van de boerderij en tevens alle schade moet vergoeden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op