Wat is fraude?

Fraude is gelijk aan oplichting of bedriegerij. Bij fraudezaken wordt de werkelijkheid verdraaid via het internet of bijvoorbeeld via een brief. 

Er zijn diverse soorten fraude. Een nogal veel voorkomende soort fraude, wat ook eens in de zoveel tijd op het nieuws te zien is, is uitkeringsfraude. Iemand ontvangt dan een uitkering maar heeft in werkelijkheid geen recht op een uitkering qua hoogte van het bedrag of helemaal geen recht op een uitkering. Opzettelijk worden wijzigingen niet doorgegeven waardoor een juist uitkeringsbedrag niet kan worden berekend. Er zijn een aantal situaties te noemen. Wanneer je gaat samenwonen, samenwoont en één van de twee personen gaat meer werken of wanneer je een erfenis ontvangt, heeft dit gevolgen voor de hoogt van een uitkering. Je bent dan ook verplicht om een dergelijke wijziging van woonsituatie of financiële verandering door te geven bij de uitkeringsinstantie. De uitkering kan aangepast worden en je ontvang het bedrag waar je op dat moment recht op hebt.

 

Fraude, diverse soorten

We gaan nu een aantal soorten fraude benoemen en zullen uitleggen wat het inhoudt.

*Belastingfraude. Deze vorm van fraude wordt ook wel belastingontduiking genoemd. Er wordt te weinig of geen belasting betaald. Belastingfraude is een overtreding van de wet.

*Adresfraude. Er wordt een adres opgegeven die niet van de persoon in kwestie is. Een ander adres wordt opgegeven om zelf huurtoeslag of een bepaalde uitkering te kunnen ontvangen, terwijl dat officieel met opgave van eigen adres niet mogelijk zou zijn. Het kan ook zijn dat de betreffende persoon openstaande boetes heeft of een hoge schuld waar hij of zij onderuit wil komen. Deze situatie wordt ook wel VOW genoemd, Vertrokken Onbekend Waarheen. De persoon is niet meer woonachtig in de woning en er is geen verhuisbericht verstuurd.

*Acquisitiefraude. Wanneer iemand een afspraak heeft gemaakt om een advertentie te laten plaatsen voor een hoog bedrag en later blijkt dat deze advertentie nooit daadwerkelijk geplaatst is.

*Diplomafraude. Iemand beweert dat hij of zijn een bepaald diploma heeft gehaald, maar in werkelijkheid blijkt dit onwaar te zijn. Een vals diploma wordt gebruikt. Diplomafraude is ook het vermelden van onwaarheden op het Curriculum Vitae, het CV. Deze vorm van fraude is gericht op de persoon zelf, hij of zij wil daarmee een hogere status op de arbeidsmarkt bereiken zonder daarvoor het benodigde diploma in bezit te hebben.

*Verkiezingsfraude. Hierbij wordt onjuist omgegaan met de uitslagen van de verkiezingen. Het gevolg hiervan is een verkeerd verkiezingsbeeld en het ten onrechte installeren van politici.

*Kredietfraude. Iemand ontvangt een lening maar heeft hier in werkelijkheid geen recht op. De persoon heeft met opzet onjuiste gegevens verstrekt om in aanmerking te komen voor de lening terwijl wanneer er juiste gegevens waren opgegeven de persoon niet in aanmerking zou komen voor een lening. Bijvoorbeeld in verband met de kredietwaardigheid van de betreffende persoon, hij of zijn zou het geleende bedrag nooit kunnen terug betalen. Ook het betalingsgedrag van de persoon kan meetellen waardoor er geen recht is op een lening. Schulden is hiervan een voorbeeld. 

*Voedselfraude. Bepaalde ingrediënten in een product worden dan vervangen door een ander ingrediënt zonder de consument hiervan op de hoogte te brengen. Of in het geval van vlees, is het vlees niet meer goed en wordt het toch verkocht om alsnog geld eraan te verdienen. De consument loopt gevaar met het eten van de producten.

Juridisch advies

Heeft u te maken gehad met fraude of op dit moment en heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. De advocaat kan u voorzien van een goed juridisch advies waar u mee verder kunt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op