Wat is een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder komt via een opdrachtgevende instantie aan de deur bij de mogelijk schuldige partij. Een rechtszaak begint met een gerechtsdeurwaarder en de procedure eindigt ook met een gerechtsdeurwaarder. Aan het begin overhandigt de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de betreffende persoon uiterlijk drie dagen voor de rechtszitting. Aan het einde van de strafprocedure brengt de gerechtsdeurwaarder het vonnis bij de schuldige partij. 

Er kan aan het einde van de procedure beslag gelegd worden op persoonlijke bezittingen van de verliezende partij. Indien er na beslaglegging niet overgegaan wordt tot betaling kan worden vervolgt met executie van de persoonlijke bezittingen. Executie wil zeggen dat de roerende goederen verkocht worden om daar de openstaande schulden mee te voldoen. Roerende goederen zijn verplaatsbare goederen, zoals bijvoorbeeld meubels en een auto.

Het is belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden en dat er maatregelen staan op het niet nakomen van bepaalde afspraken. De zekerheid op het nakomen van afspraken wordt ook wel rechtszekerheid genoemd.

Bijvoorbeeld een verkoper wil graag geld voor zijn verkochte producten en heeft hier recht op. Dit is de verplichting van de koper. Indien er niet betaald wordt door de koper kan de rechter een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De gerechtsdeurwaarder heeft de taak ervoor te zorgen dat de, in dit geval koper, zijn verplichting tot betaling alsnog nakomt.

 

Verschil deurwaarder en gerechtsdeurwaarder

De woorden lijken op elkaar maar de betekenis is anders. Wij zullen de kenmerken benoemen van een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder.

Een deurwaarder:

 • wordt door de rechter gekozen om bij een zitting de zaak uit te leggen.
 • is ten tijde van een zitting de persoon die bepaalde verantwoordelijkheden heeft, bijvoorbeeld wanneer partijen behoren te gaan staan of zitten. Ook wanneer er stilte wordt gewenst zorgt de deurwaarder hiervoor. De deurwaarder is de contactpersoon tussen beide partijen, maar ook voor de rechtbank en zelfs het publiek welke bij de zitting aanwezig is.
 • informeert de rechtbank wanneer een van de voorkomende partijen zonder advocaat de zitting ingaat.

Een gerechtsdeurwaarder:

 • verricht rechtshandelingen.
 • is een openbaar ambtenaar. Een openbaar ambtenaar voert wettelijke bepaalde taken uit. Een gerechtsdeurwaarder is daarnaast ook een zelfstandig ondernemer.
 • is na zijn studie Rechten benoemd, in naam der koningin, om zijn ambt als gerechtsdeurwaarder te mogen uitvoeren. Echter moet de kandidaat gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest op een kantoor voor gerechtsdeurwaarders alvorens hij benoemd kan en mag worden als gerechtsdeurwaarder.
 • overhandigt een dagvaarding aan de mogelijk schuldige partij.
 • ziet erop toe dat het vonnis van de rechter (de uitspraak) op een correcte wijze wordt nageleefd.

 

Juridisch advies

Indien u het niet eens bent met het vonnis kunt u contact opnemen met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan u ondersteunen in uw zaak en u voorzien van goed juridisch advies.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op