Wat is het gerechtshof

Het gerechtshof is een rechterlijk college in Nederland. Het gerechtshof fungeert hierbij als beroepsinstantie in het:

  • Civielrechtelijke gebied
  • Strafrechtelijke gebied
  • Belastingrechtelijke gebied

Het gerechtshof in het strafrecht

Het gerechtshof behandelt zaken die in Hoger Beroep zijn. Wanneer een zaak in hoger beroep is dan behandelt het gerechtshof de zaak in zijn geheel opnieuw. Hierbij luistert het gerechtshof opnieuw naar de standpunten van het Openbaar Ministerie zoals de eis en de onderbouwing ervan alsmede het pleidooi van de verdachte.

Het gerechtshof is niet gebonden aan de uitspraak van een rechtbank. Dit houdt in dat de persoon die is veroordeeld dus kan worden vrijgesproken wanneer het gerechtshof anders oordeelt. Daarentegen kan de veroordeelde ook een zwaardere straf krijgen wanneer het gerechtshof strenger oordeelt dan de eerder opgelegde straf.

Het gerechtshof in het burgerlijk recht

Het gerechtshof behandelt uitspraken die door een rechtbank zijn gedaan in een civielrechtelijk geschil. Wanneer een client het niet eens is met de uitspraak van een rechtbank dan kan deze een hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Mocht het gaan om een vonnis dan dienen beide wederpartijen voor het hof te verschijnen.

Hierbij kunnen alle feiten en omstandigheden van een geschil worden voorgelegd aan het hof. Door het instellen van een hoger beroep wordt het bestreden vonnis in beginsel opgeschort totdat ze zaak definitief is beslist door de rechter. Na het gerechtshof is er nog de mogelijkheid om beroep in cassatie aan te vragen bij De Hoge Raad.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op