Wat is het staatsrecht?

Het staatsrecht houdt zich, zoals de naam al zegt, bezig met de staat. Dit recht bepaald wat wel en niet mag bijvoorbeeld, wanneer we kijken naar hoe zaken organisatorisch geregeld zijn. Hoe de samenstelling van de staat is, maar ook hoe de besluiten worden bepaald en wie daarbij de verantwoordingen kunnen afleggen. Het publiekrecht is een onderdeel van het staatsrecht, maar ook het bestuursrecht is onderdeel van staatsrecht. In de Nederlandse grondwet staat veel geschreven over het staatsrecht. Het staatsrecht en het bestuursrecht zijn met elkaar verbonden, de ene rechtssoort vult het andere aan en andersom. Hoe de overheid betrokken wordt bij de besluiten staat beschreven in het staatsrecht, maar ook in het bestuursrecht.

Staatsrecht inhoudelijk

In het staatsrecht staan diverse wetten beschreven en wat de regels daarvan zijn. Zo is de grondwet beschreven, maar ook voor wanneer er verkiezingen zijn staat er in de kieswet beschreven wat de regels omtrent de stemmingen zijn. Een andere belangrijke wet is de wet bescherming persoonsgegevens, privacy is zeer belangrijk en de gegevens van alle mensen moeten veilig zijn, daar zijn strikte regels voor opgesteld die in deze wet zijn vastgesteld.
De regels rondom bijvoorbeeld verblijfsvergunningen staan beschreven in de vreemdelingenwet. 
Aan de regels die in de wetten beschreven staan dient men zich te houden. Er mag niet afgeweken worden van deze regels. 
De gemeentewet is ook een onderdeel van het staatsrecht. Welke regels een gemeente heeft en hoe zaken zijn geregeld staat uitgebreid in deze wet beschreven.

Het staatsrecht en het bestuursrecht liggen dicht bij elkaar maar zijn niet hetzelfde. Het staatsrecht richt zich vooral op hoe organisatie van de overheid en de bestuurders geregeld is. Het staatsrecht beschrijft dan bijvoorbeeld de regels waar onder andere de overheid zich aan moet houden en welke taken zij wel en niet mogen uitvoeren.
Het bestuursrecht is anders dan het staatsrecht, het bestuursrecht beschrijft de regels wanneer de overheid bijvoorbeeld besluiten wil nemen. Het bestuursrecht richt zich ook op bedrijven en inwoners van Nederland, als zij het oneens zijn met besluiten die de overheid maakt dat ze dan door middel van het bestuursrecht hier op in kunnen gaan.

Juridisch advies

Heeft u behoefte aan een goed juridisch advies? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan u tevens ondersteunen bij uw juridische zaak.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op