Het verkeersrecht

Het verkeersrecht bevat diverse onderdelen, alle vormen van verkeer komen aan bod. De rechten die hiermee te maken hebben staan beschreven in de diverse soorten verkeersrecht.
Het verkeersrecht kan opgedeeld worden in alles wat met verkeer te maken heeft, op de weg, op zee, in de lucht op het spoor en in de binnenvaart. We zullen in dit artikel alle onderdelen van de het verkeersrecht beschrijven.

De Luchtverkeerswet

In de Luchtverkeerswet staan de regels beschreven omtrent het verkeer op een landingsbaan en daarnaast het vervoer door de lucht, zoals de routes en de vlieghoogte.

De Zeeverkeerswet

In de Zeeverkeerswet staat beschreven hoe de regels zijn rondom het verkeer op de zee, het gaat hier om de scheepvaart, het zeevervoer, maar ook de zeehandel. Het voorkomen van verontreiniging is een regel, maar ook wordt beschreven hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden. De veiligheid met betrekking tot personen die zich op het water bevinden moet gewaarborgd worden door het scheepvaartverkeer. Milieuverontreiniging moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het landschap en de natuur moeten ook geen schade ondervinden aan de scheepvaart. Deze regels en meer staan beschreven in de Zeeverkeerswet.

De Wegenverkeerswet

In de Wegenverkeerswet staan regels beschreven rondom het verkeer op de weg. Voorbeelden van regels die in de Wegenverkeerswet staan beschreven zijn hoe omgegaan wordt met personen die regels overschrijden in het verkeer, overschrijdingen zoals rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs. Maar ook wanneer een persoon de plaats van een ongeval verlaat wanneer hij erbij betrokken is of wanneer een persoon een ongeval veroorzaakt waarbij lichamelijk letsel wordt toegebracht aan een ander persoon. De regels die hiervoor gelden zijn beschreven in de Wegenverkeerswet.

De Spoorvervoerswet

In de Spoorvervoerswet staan regels beschreven met betrekking tot het verkeer op het spoor. Regels met betrekking tot het milieu, maar ook wie het spoor mag gebruiken en wie het spoor beheert. De veiligheid moet ook gewaarborgd worden en daarom is het belangrijk dat er steeds gekeken wordt naar hoe er verbeteringen en vernieuwingen kunnen worden aangebracht. Deze regels en meer staan beschreven in de Spoorvervoerswet.

De Binnenvaartwet

Tenslotte de Binnenvaartwet. In de Binnenvaartwet staan de regels beschreven rondom de binnenvaart, regels die gaan over het vaarbewijs, de bemanning van een schip, maar ook hoe de technische staat van het schip moet zijn. Deze regels en meer staan beschreven in de Binnenvaartwet.

Juridisch advies

Bent u verdachte van een overtreding van regels die vallen onder een van bovenstaande onderdelen van het verkeersrecht? Heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan u voorzien van een goed juridisch advies en u tevens ondersteunen in de juridische procedure. 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op