Wat is een incassobureau?

Een incassobureau krijgt opdracht van een bedrijf om actie te ondernemen met het doel om openstaande vorderingen te innen. De partij welke een incassobureau inschakelt om een openstaand bedrag via een omweg alsnog terug te krijgen omdat de andere partij, de schuldenaar, dat tot die tijd niet heeft gedaan, wordt een schuldeiser genoemd.

Een schuldeiser kan ook een soort van abonnement afsluiten op een incassobureau, dan kan er actie worden ondernomen omdat onder andere alle gegevens van de schuldeiser al bekend zijn.

Het incassobureau werkt dus in opdracht van de schuldeiser. Het incassobureau vraagt een vergoeding voor de aangeboden diensten. Zowel de openstaande vordering als de vergoeding die het incassobureau krijgt van de schuldeiser worden uiteindelijk op de schuldenaar verhaalt.

 

Hoe verloopt een incassoprocedure?

Een incassoprocedure bestaat uit diverse stappen welke moeten worden doorlopen. Een incassobureau is de plaats waar vanuit de incassoprocedure plaats vindt. Een incasso betekent het innen van geld. 

Allereerst vindt een incassoprocedure plaats tussen twee partijen, te noemen de schuldeiser en de schuldenaar. Er wordt een incassoprocedure opgestart in opdracht van de schuldeiser omdat de schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Vervolgens wordt er een aanmaning verstuurd om die partij, de schuldenaar, te herinneren aan zijn betalingsverplichting. Dat is te allen tijde de eerste stap van de incassoprocedure. Het incassobureau vraagt in de aanmaning aan de schuldeiser om het bedrag binnen ongeveer een week te betalen. Indien hier niet op gereageerd wordt volgt een tweede aanmaning. Deze komt dan binnen twee weken aan bij de schuldenaar. Wat vaak voorkomt is dat er ook een ingebrekestelling wordt verstuurd naar de schuldenaar, hierin wordt duidelijk gemaakt dat er rechterlijke gevolgen zitten aan het uitblijven van de betalingsverplichting aan de betreffende schuldeiser. Het niet reageren van de schuldenaar op brieven van het incassobureau heeft geen positieve gevolgen. Er wordt namelijk een deurwaarder ingeschakeld, welke een dagvaarding overhandigt aan de schuldenaar. Hierop volgt een gerechtelijke procedure.

Het komt regelmatig voor dat een schuldenaar wel aan de betalingsverplichting wil voldoen, maar het niet kan. Dan is er geen sprake van het doelbewust niet betalen. Wel is het dan de bedoeling dat de schuldenaar zo spoedig mogelijk contact opneemt met het betreffende incassobureau om de persoonlijke situatie uit te leggen. Het incassobureau kan voorstellen om het openstaande bedrag in termijnen te voldoen, in plaats van in een keer. Zo’n voorstel wordt een betalingsregeling genoemd. In de betalingsregeling worden afspraken gemaakt met de schuldenaar en hieraan moet voldaan worden. Wordt niet aan deze afspraken voldaan? Dan wordt het vorderingsbedrag alsnog in een keer verwacht. De gevolgen hiervan zijn hoogstwaarschijnlijk dat de schuldenaar (nog dieper) in de financiële problemen komt.

 

Bezwaar maken tegen incassobureau?

Het kan zijn dat de schuldenaar het niet eens is met het vorderingsbedrag van de schuldeiser of de incassokosten welke moeten worden voldaan naast het vorderingsbedrag. In dit geval kan de schuldenaar, in het bezit van goede bewijzen, contact opnemen met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan ondersteuning bieden in de zaak en samen met u kijken of er oplossingen te vinden zijn.
Ook kan de advocaat voor strafrecht u voorzien van een goed juridisch advies.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op