Wat is het intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht is een vorm van recht dat zich bezig houdt met een aantal rechten uit de verschillende nationale en internationale wetten. Om precies te zijn de rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest. Er zijn verschillende vormen van het intellectueel eigendomsrecht

Verschillende soorten intellectueel eigendomsrecht

Voorbeelden van intellectueel eigendomsrecht zijn:

 • Auteursrecht
 • Portretrecht
 • Merkenrecht

Auteursrecht

Het auteursrecht staat ook wel bekend onder de noemer copyright. Het is het recht van de auteur om te bepalen waar en wanneer zijn werk mag worden gepubliceerd door anderen. Wanneer iemand iets maakt ontstaat er vanzelf een auteursrecht. Aanvankelijk was het auteursrecht vooral voor boeken van toepassing maar tegenwoordig is het ook van toepassing op:

 • Foto’s
 • Films
 • Software
 • Muziek

Portretrecht

Portrecht is een vorm van auteursrecht die geportretteerde personen het recht geeft om zich te verzetten tegen publicatie van hun portret in kranten, tijdschriften, op het internet, etc. Een portret is hierbij een zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is vastgelegd, zoals een foto, een schilderij of een filmbeeld.

Merkenrecht

Wanneer een merk iets uitbrengt dan is het merk nog niet beschermd. Hiervoor moet het merk worden registreerd bij een hiervoor bestemd kantoor. In tegenstelling tot het auteursrecht gebeurt het hier dus niet automatisch maar moet het handmatig worden geregistreerd. Het merkenrecht is vaak voor 10 jaar geldig en is onbeperkt verlengbaar.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op