Jurisprudentie binnen het strafrecht

Moet je voor de strafrechter verschijnen dan krijg je te maken met het strafrecht en de voor handen zijnde jurisprudentie. De rechter hoort de argumenten van eiser en verdachte aan om op basis van de wetteksten tot een strafmaat te komen. Toch kan men eveneens jurisprudentie aanhalen om ervoor te zorgen dat de strafmaat wordt beïnvloed. Wat houdt jurisprudentie in en hoe kan het worden toegepast binnen het strafrecht?

Hoor en wederhoor binnen zaak

Binnen het recht heeft iedereen de mogelijkheid op hoor en wederhoor. Men wordt aangeklaagd wegens een misdrijf of vergrijp echter het verhaal dient in de juiste context te worden geplaatst. Wat is er gebeurd en hoe heeft iets kunnen plaatsvinden? Daarbij dienen de argumenten zowel van het Openbaar Ministerie als de begeleidend advocaat in het juiste juridische jasje te worden weergegeven. Dat houdt in dat het wetboek voor strafrecht moet worden aangehaald maar ook jurisprudentie vormt een zeer belangrijke bron.

Jurisprudentie als wettelijke bron

Het houdt in dat er reeds in andere zaken een uitspraak is geweest waarmee een voorbeeld functie kan worden gezet. Wat was toen de omstandigheid en hoe verhoudt het tot de huidige zaak? Jurisprudentie kan leidend zijn voor andere zaken indien er voldoende overeenkomsten zijn met de strafzaak. Daarmee kan jurisprudentie worden aangewend om juist verlichtende of verzwarende argumenten binnen de strafrecht zaak aan te kaarten. Omdat reeds een andere rechter in eerste of hogere aanleg een uitspraak heeft gedaan vormt die uitspraak jurisprudentie en is dus een wettelijke bron. Het kan dus altijd worden gebruikt om binnen nieuwe strafrecht zaken een mate van verwijtbaarheid aan te tonen.

Betoog en juridische argumentatie

Om tot een strafmaat te komen dient de rechter eerst de argumenten aan te horen waarnaast de feiten in het juiste wettelijke plaatje worden gezet. Het juridische betoog en slotpleidooi kunnen daarbij van groot belang zijn om de mening van de rechter te beïnvloeden. Door handig gebruik te maken van jurisprudentie zorgt men ervoor dat het recht kan zegevieren. Laat je als beklaagde ook goed informeren door de advocaat welke jurisprudentie aangehaald kan worden om verzachtende omstandigheden aan te geven.

Jurisprudentie en strafmaat

Omdat bij een voorgaande vergelijkbare zaak reeds tot een uitspraak is gekomen kan dit zwaar meewegen in de huidige zaak. Jurisprudentie zorgt ervoor dat een rechter op een andere manier naar de zaak moet kijken afwegende de reeds gedane gerechtelijke uitspraak. Is het indertijd tot een bepaalde strafmaat gekomen dan kan de jurisprudentie een belangrijke bron zijn aangaande wat voor straf men moet krijgen. Uiteraard is iedere zaak weer anders en dus dienen de werkelijke feiten daarmee worden vergeleken.

Noodzaak dubbele bewijslast

Omdat jurisprudentie onvoldoende is om aan te tonen dat iemand schuldig is, dient bij iedere zaak minimaal twee soorten bewijslast aangedragen te worden om een veroordeling te kunnen verkrijgen. Dat is bijvoorbeeld een positieve DNA test in combinatie met een bekentenis of een getuigenverklaring. Is er slechts een enkele overtuigende bewijslast dan kan men binnen het Nederlandse strafrecht niet worden veroordeeld. Om wel een veroordeling te realiseren dient het OM alles uit de kast te halen om aanvullende bewijslast te verkrijgen. Door de feiten in een juridisch jasje te doen – met argumentatie uit het wetboek en jurisprudentie – kan een verdachte worden veroordeeld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op