Procedure bij kantonrechter

Als u wilt weten hoe uw procedure verloopt als u te maken krijgt met een kantonrechter, dan dient u eerst te categoriseren waarvoor u te maken krijgt met de kantonrechter. Een kantonrechter kent namelijk vijf verschillende procedures. Om u op weg te helpen en wat meer duidelijk te verschaffen zullen we u wat meer vertellen over deze vijf verschillende kantonrechter procedures. Dan kunt u uw eigen voorval makkelijk zelf categoriseren, waardoor u precies weet wat u te wachten staat. Als er een goede duidelijkheid is, dan zal de procedure ook soepeler verlopen.

Dagvaardingsprocedure van een kantonrechter

Bij een dagvaardingsprocedure wordt er altijd een eis of een vordering uitgebracht op de andere partij. De partij die de stap naar de kantonrechter maakt noemen we ook wel de eiser, de andere partij wordt de gedaagde genoemd. Bij een dagvaarding wordt de zaak eerst voorgelegd door de advocaat van de eiser. De advocaat van de eiser dient dan een brief op te stellen naar het griffie van de rechtbank, deze zelfde brief dient de advocaat ook bij gedaagde af te leveren. De rechter beslist dan wanneer de recht zitting van de betreffende zaak is en laat dit weten aan het griffie van de rechtbank. Het griffie van de rechtbank neemt dan weer contact op met de advocaat van de eisende partij om de datum van de recht zitting door te geven. Vervolgens dient de advocaat deze brief ook zo snel als mogelijk bij de gedaagde partij te krijgen en laten aantekenen dat deze ontvangen is. Vervolgens komt de recht zitting op de vooraf afgesproken datum, waarbij iedereen verplicht is om op te dagen. Aan het einde van de recht zitting wordt een uitspraak gedaan over de eis van de eisende partij en wat de gedaagde partij nu precies wel of niet schuldig is aan de eisende partij.

Verzoekschrift procedure van een kantonrechter

Bij een verzoekschrift procedure bij de kantonrechter is er altijd een verzoeker, dit is de persoon die op de kantonrechter afstapt. De meeste zaken die op deze manier worden afgehandeld zijn ontslagen van werknemers. Werkgevers stappen met het verzoek om een arbeidscontract te ontbinden op de kantonrechter af. De kantonrechter moet dan beslissen of de werkgever een geldige reden heeft om dit contract te ontbinden. Als de kantonrechter de verzoeker van het voorstel gelijk geeft, dan mag de vragende partij het ontslag doorvoeren en kan het contract ontbonden worden.

Kantonrechter voor strafprocedure

Als u dus een verkeersovertreding heeft gemaakt en de boete niet heeft betalen dan dient u hiervoor naar de kantonrechter te komen. Ook als u een zwaardere overtreding heeft begaan dan kan de zitting hiervan bij de kantonrechter worden gehouden. De kantonrechter begeleid de recht zaak en maakt aan het einde van de recht zaak een besluit over de straf die u wel of niet dient te krijgen. In dit geval wordt u tijdens de recht zaak vertegenwoordigd door een advocaat maar u moet wel zelf aanwezig zijn.

Beroepsprocedure bij een verkeersovertreding

Als u een boete heeft gekregen voor een verkeersovertreding waar u het niet mee eens bent dan kan dit erg vervelend zijn. De meeste mensen ondernemen dan geen verdere stappen omdat ze denken "ik zal het wel geweest zijn", of ze hebben geen idee wat ze met de boete moeten doen. Als u een boete heeft gekregen waar u het niet mee eens bent dan dient u in beroep te gaan bij de kantonrechter. U kunt dan uw verhaal doen bij de kantonrechter en met bewijzen of argumenten naar voren komen die bewijzen dat de boete onterecht is. Nadat u uw verhaal heeft gedaan zal de kantonrechter op basis van de argumenten en bewijzen een besluit maken over de betreffende boete. Als u de boete echt niet verdiende dan wordt deze ook gewoon kwijtgescholden door de kantonrechter en hoeft u geen cent meer te betalen. Als u de boete al betaald heeft of een deel ervan dan krijgt u alles terug gestort op uw rekening.

Kort geding procedure bij de kantonrechter

een Kort Geding procedure werkt eigenlijk vergelijkbaar aan die van een dagvaarding procedure alleen wordt nu aangevraagd of alles zo snel als mogelijk kan. Bij een kort geding heeft de eiser een goede reden aangegeven bij de kantonrechter waarom de datum van de recht zitting zo snel als mogelijk moet zijn.

Vragen of hulp over kantonrechter procedures

Als u in een zaak verwikkeld bent waar een kantonrechter aan te pas moet komen dan is het fijn als u de juiste ondersteuning krijgt van een advocaat. Maar voordat u een advocaat wilt inschakelen kan het zijn dat u nog wat vragen heeft die u eerst beantwoord wilt hebben.

Als u nog vragen heeft waar u een antwoord op wilt hebben voordat u een advocaat gaat inschakelen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om uw vraag geheel gratis te laten beantwoorden. Ook zullen we u adviseren over wat u het beste kunt doen. Als u dan besluit om de kantonrechter er bij te halen, dan kunnen wij u helpen met het vinden van de juiste advocaat.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op