Het strafrecht in Nederland kan onderscheiden worden in twee soorten strafrechten. Het formeel strafrecht en het materieel strafrecht.
In dit artikel gaan we het materieel strafrecht toelichten.

 

Wat is het materieel strafrecht?

Het materieel strafrecht heeft te maken met de rechten en plichten die alle personen hebben. 
Wat mag wel volgens de Wet en wat mag niet, oftewel, wat is een strafbaar feit en wat valt daarbuiten.
In het Wetboek van Strafrecht staan alle strafbare feiten en wat daartoe behoort en wat niet. Alle strafbepalingen bij elkaar noemen we het materieel recht.
Het materieel recht zijn dus regels waaraan een ieder zich behoort te houden. Indien hij of zij dit niet doet kan hij hiervoor bestraft worden in de vorm van bijvoorbeeld een boete, werkstraf of zelfs een gevangenisstraf. Dit heeft uiteraard te maken met de aard en ernst van de overtreding.

 

Materieel recht en Wet in materiële zin

Zowel Wet in materiële zin als materieel recht komt op hetzelfde neer. Net zoals Wet in formele zin en formeel recht ook dezelfde betekenis hebben.
Het materieel recht betekent kort gezegd de inhoud van de Wet. Voorbeelden van het materieel recht en daarbij dus ook de Wet in materiële zin zijn; de Provinciewet, de Kieswet en het Wetboek van Strafrecht.
Deze drie begrippen zullen wij uitleggen;

  • De Provinciewet regelt in Nederland het bestuur. In de Provinciewet staan de afspraken voor de samenstelling van de Provincies beschreven. De verkiezingen zijn ook beschreven in de Provinciewet. Daarnaast zijn de bevoegdheden van de Provincies beschreven, wat zijn de regels. 

  • De Kieswet heeft de regelt bepaald met betrekking tot het stemrecht, bijvoorbeeld de minimale leeftijd. De regels van de verkiezingen staan beschreven in de Kieswet, dit betreffen de Eerste- en de Tweede Kamer, de Gemeenteraden van de Provincies, de Provinciale Staten en het Europees Parlement.

  • Het Wetboek van Strafrecht is een onderdeel van het Nederlands strafrecht, het andere onderdeel wordt het Wetboek van strafvordering genoemd. In het Wetboek van Strafrecht staan diverse Wetten beschreven, zoals onder andere, de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet en de Arbeidsomstandighedenwet. In de Wegenverkeerswet 1994 staat de regelgeving van het verkeer in Nederland beschreven. De Opiumwet beschrijft de regels over het bezit en de handel van harddrugs en softdrugs. In de Arbeidsomstandighedenwet staan de regels beschreven voor zowel werknemers als werkgevers.

 

Voorbeeld van het materieel recht

Je bestelt op internet een aantal boeken. Wat zijn de rechten en plichten van jou, de koper? En wat zijn de rechten en plichten van de verkoper? Degene die iets besteld is verplicht om de verkoper het bedrag te betalen wat hij daarvoor vraagt. De verkoper is daarna verplicht om de bestelde artikelen te leveren aan de koper.

 

Advocaat nodig?

Bent u ondanks gesprekken of pogingen tot een oplossing niet tot het resultaat gekomen met de tegenpartij waar u naar streefde? Bent u daardoor wellicht in een hoogoplopend conflict terecht gekomen en heeft u daarbij dringend goed advies nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan u voorzien van goed juridisch advies en u bijstaan in uw gerechtelijke zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op