Meineed betekenis

De wettelijke omschrijving van meineed is als volgt, meineed is een valse verklaring ofwel een eed welke opzettelijk teniet wordt gedaan, in volle verstand. De verklaring kan door zowel een belofte of bevestiging worden vervangen. Bijvoorbeeld wanneer er bezwaren worden gegeven van religieuze aard.

Alle vastgelegde regels rondom meineed staan uitgebreid beschreven in het Wetboek van strafrecht. In het Wetboek van strafrecht staan alle regels met betrekking tot misdaden die een persoon kan begaan. Meineed is een misdrijf en blijf niet ongestraft.

Aan de hand van de beschreven regels in het Wetboek voor Strafrecht wordt aan de schuldige een straf opgelegd, dit kan een geldboete zijn of een gevangenisstraf. Het ligt aan de aard van de misdaad hoe hoog de straf uiteindelijk zal worden. Ook wanneer er een valse verklaring afgelegd wordt zal de uiteindelijke straf hoger uitvallen. De valse verklaring is meineed.

De hoogte van de boetes, gevangenisstraf en geldboetes, worden jaarlijks aangepast.

 

Wie legt een eed af?

Er kan alleen meineed gepleegd worden wanneer de betreffende persoon een eed heeft afgelegd. Deze personen hebben beloofd om te allen tijde de waarheid te spreken en dus niet te zullen liegen. Een aantal voorbeelden in welke situatie een eed wordt afgelegd zijn politieagenten en ambtenaren. Wanneer er meineed is gepleegd, kan dit zowel mondeling als schriftelijk zijn gebeurd.

 

Hoe wordt meineed gepleegd?

Een voorbeeld van meineed is wanneer tijdens een rechtszaak een getuige verteld dat een bepaald persoon de dader is van bijvoorbeeld een winkeldiefstal, terwijl dat niet de waarheid is. De getuige behoort de waarheid te vertellen vanwege de eed die hij heeft afgelegd. Hij doet dit in dit geval niet. De getuige liegt moedwillig over de persoon en zegt dat deze persoon de dader is. De getuige wil dat de onschuldige persoon een geldboete of gevangenisstraf krijgt voor iets wat hij niet gedaan heeft.
Een ander voorbeeld is wanneer u aangehouden wordt door de politie. De agent verteld vervolgens dat u een boete krijgt terwijl hij niet zeker weet of u de schuldige bent. Een politieagent heeft een eed moeten afleggen om altijd de waarheid te spreken en niet te liegen. Er wordt hier dus meineed gepleegd.

 

Juridisch advies

 Heeft u vragen omtrent meineed of andere juridische vragen? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan u voorzien van een goed juridisch advies.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op