Wat is het milieurecht

Het milieurecht is een vorm van recht dat zich bezig houdt met het beschermen van he leefmilieu. Het milieurecht is een onderdeel van het overkoepelende bestuursrecht, het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren.

Het ontstaan van het milieurecht

In de negentiende eeuw veranderde in Europa veel van de landbouweconomie in een industriele economie. Deze industriele economie bracht vanzelfsprekend veel fabrieken met zich mee en maakte veel gebruik van machines die ervoor zorgde dat het landschap veranderde, alsmede de lucht- en waterkwaliteit.

Hierdoor kwamen er langzaam problemen boven wat betreft het milieu en daarom zijn er in de twintigste eeuw afspraken gemaakt over het milieu en de gezondheid van burgers. Het doel hiervan was om de kwaliteit van het leefmilieu weer tot een acceptabel niveau te brengen door het reduceren van chemische stoffen en luchtvervuiling.

Instrumenten van het milieurecht

Het milieurecht kent verschillende instrumenten waarmee ze het leefmilieu van de burger kunnen beschermen en verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Milieuplannen
  • Milieuprogramma‚Äôs
  • Milieukwaliteitseisen
  • Vergunningen

Bedrijven zijn in Nederland vaak verplicht om een milieuvergunning aan te vragen volgens de Wet Milieubeheer. Zeker de bedrijven met grootschalige installaties veroorzaken vaak veel overlast voor het leefmilieu er omheen. Daarom moet via de gemeente of via de provinciale overheid een milieuvergunning worden aangevraagd.

Convenant

Een milieuconvenant is een overeenkomst op vrijwilige basis tussen bedrijven en de overheid. Deze vrijwillige overeenkomst heeft als doel het vastleggen van afspraken over het uitvoeren van het milieubeleid. Een convenant wordt over het algemeen gebruikt om de medewerking van bedrijven te verzekeren bij het maken van nieuwe maatregelen om de natuurlijk te beschermen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op