Wat is een officier van justitie

Een officier van justitie is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie vertegenwoordigt dus de organisatie die verantwoordelijk is voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. In Nederland zijn er ongeveer achthonderd officieren van justitie actief voor het Openbaar Ministerie

De taken van een officier van justitie

Een officief van justitie heeft verschillende taken. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals:

  • Gezag voeren over onderzoeken van de politie
  • Optreden als openbare aanklager in een rechtszaak
  • Leiding geven aan onderzoeken van de politie bij zware misdrijven
  • Straf eisen tijdens een rechtzaak die niet door de rechter wordt opgelegd

Toepassen van dwangmiddelen door de officier van justitie

Een officier van justitie kan net als de politie gebruik maken van dwangmiddelen. Zo kan een officiervan justitie gebruik maken van fouilleren of van het vasthouden van iemand op het politiebureau. Daarnaast kan de officier van justitie bepalen of hij een zaak wil voorleggen aan een rechter of niet.

Rol van officier van justitie in de rechtszaal

De officier van justitie vervult in de rechtszaal de rol van openbare aanklager. Zo zal de officier van justitie tijdens de zitting vertellen aan de verdachte waarvoor deze terecht staat. Daarnaast krijgt de officier van justitie ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de verdachte wanneer de rechter de verdachte ondervraagt.

Het seponeren van een strafzaak

De officier van justitie beschikt over de mogelijkheid om een strafzaak te seponeren. Seponeren houdt in dat de officier van justitie besluit om niet te vervolgen. Een reden hiervoor kan zijn dat de officier van justitie geen vertrouwen meer heeft in een proces wegens een gebrek aan bewijs. Daarnaast kunnen ook persoonlijke omstandheden een rol spelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op