Wat is ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een maatregel in Nederland die te maken heeft met kinderbescherming en die wordt gebruikt wanneer kinderen probleemgedrag vertonen. De rechter heeft de mogelijkheid om een kind onder toezicht te stellen van een gezinsvoogd wanneer het kind probleemgedrag vertoond maar ook wanneer er sprake is van andere zaken.

Wanneer wordt een kind onder toezicht gesteld

Naast het vertonen van probleemgedrag kan een kind ook onder toezicht worden gesteld wanneer er sprake is van een van de volgende zaken:

 • Ontucht
 • Verwaarlozing
 • Pedagogische onmacht
 • Mishandeling

Het bureau jeugdzorg is een instelling die zich bezig houdt met de ondertoezichtstelling en zij bepalen dan ook wie de gezinsvoogd wordt van het kind. Deze gezinsvoogd geeft begeleiding aan het kind en tevens aan de ouders zodat de problemen die er zijn opgelost kunnen worden. Alle aanwijzingen die een gezinsvoogd geeft worden gevolgd, hetgeen verplicht is.

Gezag over het kind bij ondertoezichtstelling

Wanneer een kind onder toezicht wordt gesteld bij een gezinsvoogd dan verandert er niets aan het gezag over het kind. De ouders van het kind blijven namelijk gewoon het gezag houden over het kind en dus blijft het kind in eerste instantie ook thuis wonen. Wanneer dit niet meer mogelijk is kan er overgegaan worden op uithuisplaatsing, waarbij de rechter bepaalt dat het kind in een tehuis of in een pleeggezin wordt geplaatst.

Het kan voorkomen dat de rechter acht dat de ouders niet meer in staat zijn om de opvoeding van de kinderen volledig op zich te nemen. Ook wanneer het kind ernstige psychische schade toegebracht kan worden dan wordt er over het algemeen op uithuisplaating overgegaan. Hierbij is het mogelijk dat de ouders het gezag over het kind wordt ontzegd.

Het gezag over het kind wordt dan vaak gegeven aan:

 • Familieleden
 • Pleegouders
 • Gezinsvoogdijinstelling
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op