Wat is het openbaar ministerie

Het Openbaar Ministerie is een onderdeel van de rechterlijke macht in Nederland. De naam Openbaar Ministerie is vaak een aanleiding voor misverstanden aangezien het geen ministerie is zoals bijvoorbeeld het ministerie van defensie maar gewoon een onderdeel is van de rechterlijke macht.

Wat is de taak van het Openbaar Ministerie

De taak van het Openbaar Ministerie ligt vast volgens de wet. Bij deze taken kunt u denken aan het volgende:

Officieel staat het takenpakket als volgt beschreven in de Wet op de rechterlijke organisatie: Het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke handhavind van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.

Het opsporen door het openbaar ministerie

Wanneer iemand een strafbaar feit pleegt dan is het de taak van de politie om deze persoon op te sporen. De eindverantwoordelijkheid van het opsporen ligt echter bij het Openbaar Ministerie. Daarom hebben de officieren van justitie het gezag over de onderzoeken van de politie, aangezien zij de vertegenwoordigers zijn van het Openbaar Ministerie.

Het seponeren door het openbaar ministerie

Het kan voorkomen dat het Officier van Justitie besluit om een strafzaak niet te vervolgen vanwege onvoldoende bewijsmateriaal of vanwege andere omstandigheden. Het niet vervolgen van een rechtszaak noemt men seponeren. Wanneer een zaak wordt geseponeerd dan kan men daartegen in het geweer komen en wanneer het hof de klacht gegrond verklaart moet het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overgaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op