Wat is de Orde van Advocaten

De Orde van Advocaten is een organisatie binnen de advocatuur waar alle advocaten lid van zijn. Het is van rechtswege verplicht om lid te zijn van de Orde van Advocaten. De lijst van leden van de Orde van Advocaten wordt ook wel het tableau genoemd. De organisatie staat ook wel bekend onder de afkorting N.O.V.A. wat staat voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

De gedragsregels van de Orde van Advocaten

De Orde van Advocaten heeft gedragsregels opgesteld waaraan advocaten zich moeten houden. Een bekend voorbeeld van een gedragsregels is het no cure no pay principe, waarbij advocaten alleen vergoed worden voor hun diensten wanneer ze de zaak tot een succesvol einde brengen. Ook het beroepsgeheim en het verbod op correspondentie met de advocaat van de tegenpartij zijn voorbeelden van gedragsregels van de Orde van Advocaten.

Zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten

Een van de taken van de Orde van Advocaten is dat ze zorgdragen voor de kwaliteit van advocatendiensten. Ze waarborgen deze kwaliteit door zaken als:

 • Voorlichting en dienstverlening aan leden
 • Opstellen van verordeningen en bindende regels voor advocaten
 • Omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur
 • Tuchtrechtspraak
 • Advisering aan de overheid

Organen van de Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een aantal organen zoals:

 • De Algemene Raad
 • College van Afgevaardigden
 • Landelijke Deken
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op