Wat is het publiekrecht ?

Het publiekrecht betreft de relatie tussen personen of bedrijven met de overheid of overheidsinstellingen onderling. Indien er een geschil is tussen de relatie tussen zojuist genoemde partijen dan treedt in dit geval de overheid op.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie bijvoorbeeld hebben het recht, in tegenstelling tot burgers, om personen aan te houden, maar ook voor korte of langere tijd vast te zetten in de gevangenis. Uiteraard moeten onder andere het Openbaar Ministerie en de Politie zich aan strenge regels houden alvorens bepaalde handelingen te verrichten of gerechtelijke  procedures op te starten

Uitzonderingen publiekrecht

De gemeente valt dan wel binnen het publiekrecht, maar mag alleen handelingen en procedures verrichten die vallen onder het privaatrecht. De gemeente heeft niet het recht om iemand aan te houden of vast te houden. Hierbij moet de Politie ingeschakeld worden. 

De gemeente heeft, samen met de burgemeester en wethouders, wel het recht om bepaalde vergunningen te verstrekken of af te wijzen, bijvoorbeeld voor een gehandicaptenparkeerplaats. Maar ook vergunningen om een grote schuur te bouwen of een hoge schutting. Ook het verstrekken van identiteitskaarten en rijbewijzen is een taak welke gerechtigd is om door het gemeentehuis uitgevoerd te worden.

De regels die via het gemeentehuis worden bepaald door onder meer het College van B & W, oftewel het College van Burgemeester en Wethouders vallen dan wel onder het publiekrecht maar worden bestuursrechtelijk bepaald. Zowel het College van B & W als de burgemeester alleen, kunnen beslissingen maken. 

Indien iemand het niet eens is met een beslissing gemaakt door zojuist genoemde partijen dan kan diegene in bezwaar gaan door ten eerste een brief te sturen naar het gemeentehuis of een afspraak te maken om met de betreffende persoon, welke de bepaalde beslissing heeft genomen, in gesprek te gaan. 

Kom je er niet uit of is de oplossing niet naar tevredenheid? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan u voorzien van een goed juridisch advies en u ondersteunen in de situatie en samen met u de zaak aangaan. Om uiteindelijk tot een goede oplossing.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op