Rechtsgebieden

Nederland kent diverse rechtsgebieden, zo is er het strafrecht, het burgerlijk recht en het bestuursrecht. Wanneer we kijken naar de rechtsinstanties dan zijn daar diverse lagen in. Voorbeelden hiervan zijn de rechtbank, het Gerechtshof en De Hoge Raad.

Bij juridische procedures en uitspraken daarvan is ook het Openbaar Ministerie (het OM)van de partij. Het OM bepaalt of iemand vervolgt wordt voor een strafbaar feit en wanneer dit zal plaatsvinden. Het OM richt zich op zaken die met strafrecht te maken hebben.

Juridische procedure

Wanneer ergens iets strafbaars heeft plaatsgevonden kom het Openbaar Ministerie in actie. Het Openbaar Ministerie houdt zich samen met de politie en opsporingsdiensten bezig met het opsporen van strafbare feiten. De politie zal zoeken naar bewijzen, zoals achtergebleven sporen maar er zullen ook getuigen verhoord worden en de slachtoffers zelf kunnen ook hun verhaal doen. Wanneer nodig kan de Officier van Justitie toestemming geven om voorwerpen in beslag te laten nemen of om iemand te laten aanhouden, met als doel om de zaak sneller te laten verlopen. Wanneer een huiszoeking nodig is om bijvoorbeeld bewijsmateriaal te zoeken moet de rechter commissaris hiervan toestemming geven. De rechter bepaalt de straf die voor de strafbare feiten gegeven wordt. Dit kan bijvoorbeeld een gevangenisstraf zijn, maar ook een taakstraf. Een geldboete wordt ook als straf gezien.

De straf

Het Openbaar Ministerie stuurt de dader een dagvaarding toe, in de tenlastelegging staat beschreven waar de dader van verdacht wordt en wanneer hij voor moet komen. Wanneer de dader bij de zitting aanwezig is zal de officier van justitie vertellen waarom de verdachte voor moet komen. De taak van de rechter is vervolgens om de verdachte vragen te stellen met betrekking tot de zaak.

De taak van het Openbaar Ministerie oftewel het OM is om tijdens de zaak en naderhand in de gaten te houden of er een straf gegeven wordt en of deze goed ten uitvoer komt. De officier van justitie bespreekt de zaak inhoudelijk en verteld wat hij ervan vindt. Vervolgens kunnen er twee procedures volgen, er wordt een straf geëist of de zaak wordt niet vervolgt, geseponeerd heet dit in juridische termen. Een zaak kan geseponeerd worden wanneer blijkt dat er toch te weinig bewijs is tegen de verdachte

Juridisch advies

Heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor strafrecht. Bij de advocaat voor strafrecht kunt u terecht voor uiteenlopende zaken rondom het strafrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op