Wat is reclassering

Reclassering is de term die wordt gebruikt voor het helpen van gedetineerden om terug te keren in de maatschappij. In Nederland zijn er een aantal organisaties die zich bezig houden met het begeleiden van ex gedetineerden:

 • Stichting Reclassering Nederland
 • Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 • Leger des Heils
 • Bureau Jeugdzorg

Taken van de reclassering

De belangrijkste taak van de reclassering is om ex gevangenen te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Vaak gebeurt dit door middel van de volgende middelen:

 • Onderwijs
 • Leren van vaardigheden
 • Therapie
 • Zoeken naar huisvesting en werk

Wanneer een verdachte is aangehouden begint vaak direct het werk voor de reclassering. Zo zullen ze de gevangene al begeleiden tijdens het uitzitten van zijn/haar straf. Met behulp van zogeheten reintegratieprogramma’s worden de gevangenen voorbereid op een bestaan waarin ze niet meer in aanraking komen met criminaliteit.

Naast het begeleiden van de gedetineerden houdt de reclassering zich ook bezig met het voorlichten van de rechterlijke macht over de gedetineerden. Ze doen dit door middel van het maken van een rapport dat de rechter kan gebruiken bij zijn vonnis. Daarnaast helpen ze het gevangeniswezen door te rapporteren over de voortgang van de gedetineerde.

Wat is het bureau jeugdzorg

Voor de jeugdigen is er het bureau jeugdzorg. Deze zorginstelling houdt zich met de jeugd bezig en begeleidt hun met vrijwillige en verplichte zorg. Bureau jeugdzorg houdt zich bezig met de volgende taken:

 • Indicatiestelling
 • Jeugdreclassering
 • Uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Uitvoering van de taken van advies- en meldpunt kindermishandeling
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op