Verschillende soorten recht

Er zijn in Nederland verschillende soorten recht. In feite is elke vorm van recht een soort van verzameling van regels waar u te maken mee kunt krijgen. Hierbij kunt u denken aan bestuursrecht, civiel recht, familierecht en fiscaalrecht, om er maar enkele te noemen. We zullen op deze website de verschillende vormen van recht behandelen zodat u er meer over te weten kunt komen.

Onderverdeling van het recht

Over het algemeen wordt het nationale recht opgesplitst in twee onderdelen, te weten publiekrecht en privaatrecht. Het privaatrecht gaat over de verhoudingen tussen particulieren terwijl het publiekrecht vooral gaat over de rechtsverhoudingen tussen particulieren en de staat. Binnen deze twee gebieden vallen in principe alle vormen van recht.

Voorbeelden van privaatrecht zijn het burgerlijk recht en zaken als het handelsrecht of commercieel recht. Deze rechtsgebieden behandelen de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen particulieren en personen. Ook het civiel recht is een onderdeel van het privaatrecht. Alle wetten omtrent het privaatrecht zijn opgenomen in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Wanneer men het over publiekrecht heeft dat gaat het om de verhoudingen tussen de burger en de overheid. strafrecht is de meest bekende vorm van publiekrecht waarin het geheel van rechtsregels is vastgelegd die strafwaardig worden geacht. Ook staat hierin welke straffen er toegepast moeten worden op de overtredingen die een burger maakt.

Meer informatie over soorten recht

Wanneer u meer specifieke informatie wenst over een specifieke vorm van recht dan kunt u hiervoor terecht op deze site. In het menu aan de linkerkant staan erg veel verschillende vormen van recht waardoor de kans groot is dat het recht waar u naar op zoek bent er tussen staat. Hier zal specifiek worden ingegaan over de inhoud van deze vorm van recht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op