Wanneer een straf proces?

Er volgt een straf proces wanneer er een strafbaar feit gepleegd is. Bij een straf proces heeft u te maken met het strafrecht. Het strafrecht omvat vele wetten en regels waar een ieder in Nederland zich aan moet houden.

strafbare feiten waarbij u een strafproces wordt aangedaan zijn: misdrijven en overtredingen. Overtredingen kan iedereen mee te maken krijgen, zonder dat het tot een bewuste actie behoort. Overtredingen zoals: te hard rijden, ongeval door schuld en openbare dronkenschap.

Bij misdrijven gaat het echter om meer bewuste acties en hebben we over het algemeen met bewust crimineel gedrag te maken. Misdrijven zijn o.a. mishandeling, diefstal, overvallen en moord. Iedere inwoner van Nederland behoort te weten wat strafbaar is en kan dus een straf proces voorkomen.

Welke straffen worden opgelegd

Tijdens een strafproces wordt tevens de ernst van het strafbare feit bekeken. Aan de hand van de ernst en de kans op herhaling wordt er een straf opgelegd. Tevens telt hiermee of er al vaker een veroordeling voor strafbare feiten is geweest.

Een rechter kan aan de hand van een straf proces de volgende uitspraken doen:

  • Van rechtsvervolging ontslaan, omdat de rechter oordeelt dat het geen strafbaar feit betreft.
  • Er is vrijspraak, omdat de rechter het niet bewezen acht, dat de verdachte het strafbare feit ook daadwerkelijk gepleegd heeft.
  • Er volgt een veroordeling, omdat de rechter duidelijkheid heeft en het bewezen acht dat de verdachte ook daadwerkelijk schuldig is. De rechter legt dan een straf op en de Officier van Justitie moet er dan zorg voor dragen dat de verdachte de straf ook krijgt.

Het verloop van een strafproces

De duur van een straf proces is helemaal afhankelijk van het strafbare feit en de medewerking van zowel de verdachte als de alle ander betrokkenen. Het begint allereerst met de constatering van een strafbaar feit en dat u hiervoor een dagvaarding thuis krijgt. Niet altijd wordt er echter gehoor gegeven aan een dagvaarding, vooral bij ernstige misdrijven is dit vaak het geval. Het is dan ook de taak van de Officier van Justitie om de verdachte op te sporen, zodat deze voor de rechtbank kan verschijnen. Voordat de verdachte van een strafbaar feit voor moet komen is er al een heel onderzoek aan vooraf gegaan. Een strafproces is via een openbare zitting te volgen. Alleen kinderrechtzaken kunnen niet openbaar gevolgd worden.

Het belangrijkste bij een strafproces

Alles draait bij een straf proces om bewijzen. Al is het nog zo duidelijk dat de verdachte schuldig is, zonder de juiste bewijslast kan hij of zij niet veroordeeld worden. Bewijsmiddelen moeten namelijk de rechter ervan overtuigen dat de verdachte ook daadwerkelijk schuldig is. Dus al is het strafbare feit nog zo duidelijk, zonder de juiste bewijzen, geen straf. Zaken die gebruikt worden om bewijs te vergaren zijn:

  • De waarnemingen van de rechter.
  • Alle verklaringen van de verdachte, getuigen, politie en eventuele slachtoffer(s).
  • Allerlei schriftelijk materiaal zoals het proces verbaal en andere gegevens zoals DNA.

 

Zorg voor de juiste advocaat

Indien de verdachte geen ruime financiële middelen heeft, krijgt hij of zij een advocaat toegewezen. Bestaan er wel middelen om een advocaat zelf uit te kiezen, dan is het van belang dat er een advocaat gekozen wordt die gespecialiseerd is in dit specifieke strafbare feit en zich al bewezen heeft. Advocaten voor strafrecht is een speciale discipline en deze advocaten weten al snel welke kansen een verdachte maakt. Online kunt u tal van informatie over strafrecht en de juiste advocaten vinden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op