Wat is een strafbaar feit

Een strafbaar feit is een gedraging die volgens de wet niet toegestaan zijn. Een strafbaar feit wordt ook wel een delict of een misdrijf genoemd, al zijn deze termen juridisch gezien niet geheel hetzelfde. Wanneer men een strafbaar feit pleegt krijgt men zoals de naam al doet vermoeden een straf voor het plegen hiervan.

De voorwaarden van een strafbaar feit

Er is in Nederland pas sprake van een strafbaar feit wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In de eerste plaats moet bewezen kunnen worden dat de menselijke gedraging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Wanneer het feit niet overtuigend en wettig bewezen kan worden volgt er doorgaans vrijspraak.

Daarnaast moet een strafbaar feit binnen een delictsomschrijving vallen. Voorbeelden van een delictsomschrijving zijn te vinden het Wetboek van strafrecht. Wanneer een feit niet binnen een delictsomschrijving valt dan volgt er doorgaans een ontslag van alle rechtsvervolging, of het feit nu bewezen is of niet.

Ook moet het strafbare feit wederrechtelijk zijn. Wanneer een strafbaarfeit niet formeel of materieel wederrechtelijk is dan volgt ontslag van alle rechtsvervolging wegens de rechtvaardigingsgrond. Tenslotte moet er schuld en verwijtbaarheid toe te kennen zijn anders is er een uitsluitingsgrond en volgt er ontslag van alle rechtsvervolging.

Verschillende soorten strafbare feiten

Doorgaans kunnen strafbare feiten worden onderverdeeld in:

  • Misdrijven
  • Overtredingen

Een misdrijf is een ernstige inbreuk op de rechtsorde, zoals doodslag of verkrachting. Daarnaast vallen ook alle ernstige inbreuken zoals terreur, landverraad of belastingfraude onder de categorie misdrijven. Bij overtredingen moet men denken aan de lichtere ordeverstoringen zoals openbare dronkenschap en het veroorzaken van overlast.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op