Het strafrecht is het recht dat zich bezig houdt met alles wat met strafbare feiten te maken heeft. Iemand die dus een strafbaar feit begaat zal in aanraking komen met het strafrecht. Iedere burger dient zich te houden aan de regels die zijn vastgelegd in het strafrecht. Wanneer men zich niet houdt aan de regels van het strafrecht dan pleegt men dus een strafbaar feit en dan zal deze persoon zich voor de rechter moeten melden.

Straffen in het strafrecht

Wanneer men een strafbaar feit begaat dan zal men logischerwijs een straf opgelegd krijgen. Er is een verschil tussen overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn over het algemeen lichte vergrijpen terwijl misdrijven doorgaans ernstiger zijn en dus ook zwaarder worden bestraft. Alle straffen staan beschreven in het Wetboek van Strafrecht.

Als een strafbaar feit is gepleegd door iemand dan zal het slachtoffer zich vaak melden bij de politie. Vervolgens kan de Officier van Justitie de zaak voorleggen aan de rechter die uiteindelijk een uitspraak zal doen. Dat kan in de vorm van een schadevergoeding zijn, maar ook een gevangenisstraf of een taakstraf.

Uiteindelijk zal de strafrechter in een officiƫle zitting bepalen wat de uiteindelijke straf is van de persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd. Deze zal hiervoor middels een dagvaarding worden opgeroepen en hierin staat tevens de tenlastelegging geformuleerd. Wanneer de strafrechter van mening is dat aan alle formele eisen is voldaan dan zal de rechter de zaak inhoudelijk beoordelen en zal hij een straf uitspreken.

De uitspraak van een strafrechter

De beslissing die door de strafrechter genomen zal worden is bindend. De strafrechter kan verschillende beslissingen nemen zoals het vrijspreken van een verdachte of het opleggen van een boete of een gevangenisstraf. Ook kan de strafrechter bepalen dat de verdachte uit noodweer heeft gehandeld of dat hij ontoerekeningsvatbaar is waardoor hij de verdachte niet strafbaar verklaart. Tenslotte kan de strafrechter de verdachte ook schuldig verklaren zonder oplegging van straf.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op