Strafmaat beperken via strafrechtadvocaat

Wordt je vervolgd of aangeklaagd in (de buurt van) Amsterdam? Dan neem je de strafrechtadvocaat Amsterdam in de arm. Middels gedegen juridische ondersteuning kun je ervoor zorgen dat de strafmaat bij zaken op een afgewogen manier wordt bepaald. Binnen het Nederlandse strafrecht is namelijk reeds de strafmaat vooraf in het wetboek vastgelegd echter wegens omstandigheden en voorvallen kan men daarvan afwijken. Regelgeving is daarbij dus voor interpretatie vatbaar. Zijn de feiten daarnaast werkelijk causaal te wijten aan de handelingen van de gedaagde en zijn er geen ontlastende verklaringen van toepassing.

Wetboek en jurisprudentie

Binnen het strafrecht dienen de feiten door de strafrechtadvocaat Amsterdam in de juiste juridische context te worden geplaatst. Daartoe kan men gebruik maken van het Wetboek voor Strafrecht alsmede aanvullende jurisprudentie. Beide vormen een belangrijke bron van regelgeving om tot een reële strafmaat binnen het recht te kunnen komen. De strafrechtadvocaat Amsterdam ziet erop toe dat de juiste interpretatie van de feiten wordt toegepast binnen het meest geschikte juridische kader. Door kennis en ervaring met het wetboek en aanvullende uitspraken binnen jurisprudentie kan iedere zaak tegen een ander daglicht worden gehouden. Daarmee kan een meer reële beoordeling volgen mogelijk met een meer gepaste strafmaat.

Veroordeling voorkomen

Om een verdachte werkelijk veroordeeld te krijgen dient daartoe voldoende bewijsmateriaal aangeleverd te worden. In combinatie met de juridische toelichting van de strafrechtadvocaat Amsterdam kan tot een goed afgewogen en bevredigende straf worden gekomen. Daartoe dient een goed opgebouwde redevoering worden gehouden om zo de feiten in de juiste context te plaatsen. Anderzijds kan het voorkomen dat je de strafrechtadvocaat Amsterdam nodig hebt voor de verdediging. Je bent gedaagd echter je hebt het niet gedaan. Om je op de meest optimale manier te verdedigen neem je de advocaat in de arm om zo onschuldig te worden verklaard.

Advocaat in de arm nemen

Wil je ook binnen het strafrecht je belangen goed tot zijn recht laten komen dan moet je de strafrechtadvocaat Amsterdam inzetten. Je weet dan zeker dat je op een juridisch gedegen manier verweer houdt om zo de argumenten van het OM te ontkrachten. Middels jurisprudentie en adequate kennis van zaken kan de situatie worden recht gezet zodat jouw naam wordt gezuiverd. Dit kan eveneens inhouden dat je recht hebt op schade vergoeding wegens de smaad dat je is overkomen. Laat je altijd bijstaan door de juridisch gespecialiseerde strafrechtadvocaat Amsterdam om de beste resultaten binnen de zaak te bereiken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op