Wat is strafvordering

In het wetboek van strafvordering staat alles beschreven over de vervolging van strafbare feiten die door iemand worden gepleegd. Het wetboek van strafvordering is een wetboek dat samen met het wetboek van strafrecht de basis vormt van het Nederlandse strafrecht. In het wetboek van strafrecht staat te vinden wat de strafbare feiten zijn en welke straffen hiervoor uitgesproken kunnen worden.

Wat zijn strafbare feiten

Een strafbaar feit is een gedraging die bij wet verboden is. Wanneer men een strafbaar feit begaat dan wordt dit bestraft. In Nederland moet het strafbaar feit aan vier voorwaarden voldoen voordat er een straf opgelegd kan worden, te weten:

 • Het feit moet kunnen worden bewezen
 • Het feit moet binnen een delictsomschrijving vallen
 • Het moet wederrechtelijk zijn
 • Het feit moet aan schuld zijn te wijten

Wat is het strafprocesrecht

Het strafprocesrecht wordt ook wel het formeel strafrecht genoemd en is het procesrecht van het strafrecht. Het is hiermee de tegenhanger van het materiele strafrecht en geeft aan welke procedures er gevolgd moeten worden bij overtreden van het materiele strafrecht. In het strafprocesrecht neemt het wetboek van strafvordering daarom ook een centrale plaats in.

Indeling van het wetboek van strafvordering

Het wetboek van strafvordering is als volgt ingedeeld:

 • Opschrift
 • Aanhef
 • Algemene bepalingen
 • Strafvordering in eerste aanleg
 • Rechtsmiddelen
 • Rechtsplegingen van bijzondere aard
 • Tenuitvoerlegging en kosten
 • Slotformulier
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op