Tenlastelegging, wat houdt dat in?

Dagvaarding en tenlastelegging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de tenlastelegging worden de feiten beschreven waardoor er een dagvaarding moest plaatsvinden. De tijd en plaats zijn hierin opgenomen, maar uiteraard ook een duidelijke vermelding van de omstandigheden.
Bij het maken van deze vermelding moet goed nagedacht worden over dat het op die manier omschreven is dat er verdedigd kan worden door de andere partij, diegene waarvoor de dagvaarding en daarbij de tenlastelegging bedoeld is. De omschrijving moet tevens duidelijk zijn en bestaan uit voldoende feiten.
Hierbij mag geen twijfel zijn ontstaan op enig moment van schrijven over de situatie van de betreffende persoon. Dit geldt voor een tenlastelegging maar automatisch ook voor een dagvaarding.

Tenlastelegging wordt in de juridische wereld regelmatig afgekort als t.l.l., maar kan ook verwoord worden als ‘aanklacht’. In de tenlastelegging staat zoals eerder beschreven een zorgvuldige beschrijving, opgesteld door een jurist. Een beschrijving van welke gedragingen ten laste worden gelegd, oftewel aangerekend zijn/kunnen worden.

Een gedraging wordt ook wel een feit genoemd. Zoals een strafbare gedraging een strafbaar feit wordt genoemd. Een ander woord voor strafbaar feit is een delict. strafbare feiten zijn opgenomen in het Wetboek van strafrecht. In de tenlastelegging moet worden aangegeven tot welk strafbaar feit de overtreding behoort.

Een tenlastelegging is niet meer en niet minder dan een omschrijving van de gemaakte overtreding of het misdrijf waar de verdachte van beschuldigd wordt. Uiteraard moeten er bewijzen zijn van de overtreding of het misdrijf waarvan de verdachte beschuldigd wordt, dit is de taak van de Officier van Justitie
De tijd en plaats moeten worden beschreven, verder heeft de tenlastelegging betrekking op onder welke omstandigheden het strafbaar feit plaats zou hebben gevonden. 


Wat is ‘voldoende feitelijk’?

Voldoende feitelijk wil zeggen dat duidelijk moet zijn welke gedragingen als strafbaar feit kunnen en mogen worden aangeschreven volgens het Nederlands Wetboek van Strafrecht. Het gehele procesdossier wordt hierbij zorgvuldig onder de loep genomen.


Verweer tegen tenlastelegging

Wanneer een tenlastelegging door de advocaat beschouwt wordt als onvoldoende feitelijk, kan er een verweer worden ingediend. In dit verweer wordt verzocht om de dagvaarding te verklaren als ongeldig en in te trekken. Met als gegeven reden dat de tenlastelegging niet uitgebreid beschreven is, daarnaast kan er als reden worden gegeven dat de beschreven feiten onvoldoende beargumenteerd zijn.
Vragen rondom dit onderwerp of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met de advocaat van strafrecht.

Tenlastelegging basis van strafproces?

De tenlastelegging is bedoeld om twee belangrijke zaken duidelijk te krijgen. Zo weet de aangewezen verdachte de reden waarvoor de dagvaarding is overhandigt. Daarnaast vormt de tenlastelegging de basis voor het opstarten van het strafproces, er moet echter wel voldoende bewijs zijn voor de overtreding of het misdrijf waar de verdachte van is beschuldigd.

Het bewijs van schuld van de verdachte moet in de tenlastelegging op twee verschillende manieren beschreven zijn.
Allereerste de verdachte. Er moet aantoonbaar bewijs zijn dat de verdachte de overtreding of het misdrijf begaan heeft.
Daaropvolgend, de opgestelde tenlastelegging. Die moet op een duidelijke manier zijn beschreven, volgens de feiten. De handelingen die beschreven worden moeten gekoppeld kunnen worden aan de strafbare feiten welke zijn opgenomen in het Wetboek van strafvordering.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op