Wat is uitkeringsfraude

Uitkeringsfraude is zoals de naam eigenlijk al zegt een vorm van fraude met de uitkering. Waar het vaak op neerkomt is dat mensen ten onrechte een uitkering ontvangt. Het kan ook voorkomen dat mensen een te hoge uitkering ontvangen, wat ook valt onder uitkeringsfraude. Voorwaarde is wel dat de mensen die deze fraude plegen hiervan op de hoogte zijn, anders is namelijk gewoon een vergissing.

Soorten uitkeringsfraude

In Nederland worden verschillende soorten uitkeringsfraude onderscheiden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderscheidt vier soorten uitkeringsfraude, die u hieronder aan zult treffen:

  • Identiteitsfraude
  • Inkomstenfraude
  • Vermogensfraude
  • Leefvormfraude

Wat is identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een vorm van uitkeringsfraude waarbij iemand zich als iemand anders voor doet. Dit kan over het algemeen bij alle vormen van uitkeringen voorkomen en het gebeurt doorgaans door het vervalsen van het identiteitsbewijs.

Wat is inkomstenfraude

Inkomstenfraude is een vorm van uitkeringsfraude waarbij iemand zijn inkomsten niet opgeeft. Wanneer men een uitkering krijgt omdat men verzuimt om de inkomsten op te geven dan pleegt men dus inkomstenfraude. Inkomstenfraude is van toepassing op alle soorten uitkeringsfraude.

Wat is vermogensfraude

Vermogensfraude is een vorm van uitkeringsfraude waarbij een persoon niet opgeeft dat hij/zij over een vermogen beschikt. Dit vermogen speelt vooral een rol in de bijstand. Mensen zijn ook in gevallen waarin het vermogen kleiner is dan de vrijstellingsgrens verplicht om dit vermogen op te geven.

Wat is leefvormfraude

Leefvormfraude is een vorm van uitkeringsfraude waarbij een persoon niet correct opgeeft wat voor leefvorm ze hebben. Bij een bijstandsuitkering moet men in de gemeente verblijven waar men een uitkering aanvraagt. Ook is het belangrijk dat men opgeeft of men alleenstaand of samenwonend is en het foutief opgeven van deze status valt onder leefvormfraude

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op