Wat is een bewindvoerder?

Indien er hulp moet komen bij de financiële zaken, bijvoorbeeld bij schulden, kan een bewindvoerder worden ingeschakeld. De bewindvoerder helpt met de financiën en kan ook de financiële zaken van de persoon in kwestie in beheer nemen en samen met deze persoon regelen of zelfstandig in beheer nemen.

Bewind kan bijvoorbeeld worden aangevraagd door de persoon zelf, de partner van deze persoon maar ook familieleden tot aan de vierde graad. Indien de betreffende persoon minderjarig is kan ook een voogd bewind aanvragen voor deze persoon. Wanneer de betreffende persoon verblijft in een instelling dan kan deze instelling ook bepalen dat deze persoon onder bewind wordt gesteld.

Een bewindvoerder worden kun je doen door sowieso te voldoen aan een aantal wettelijk gestelde eisen. Voorbeelden zijn als volgt; je kunt een bewindvoerder worden indien je in Nederland woonachtig bent en de leeftijd hebt van 18 jaar of ouder. Je mag zelf niet in de schuldsanering zitten en geen strafblad hebben. Werknemers van een instelling kunnen geen bewindvoerder worden voor een persoon die verblijft in dezelfde instelling.

Bewind over goederen

Een bewindvoerder heeft goede bedoelingen met de financiën van de betreffende persoon welke in beheer zijn genomen. Er wordt allereerst een lijst opgesteld met daarop de persoonlijke spullen welke onder het bewind vallen. De naam van de bewindvoerder en de bewindvoering staan op dit overzicht vermeld. Er wordt een kopie van het overzicht verzonden naar de rechtbank.

Een bewindvoerder heeft als voornamelijke taak om de goederen van de betreffende persoon welke onder bewind zijn gesteld te beheren. Hij zorgt ervoor dat er in de tussentijd niks met deze goederen zal gebeuren. Daarnaast houdt de bewindvoerder een administratie bij met betrekking tot de financiën, zoals bijvoorbeeld op tijd bijgeschreven rente, de jaarlijkse belastingaangifte en het aanvragen van bepaalde toeslagen. Het gaat om het gehele financiële huishouden van de betreffende persoon waarbij bewindvoering plaatsvindt.

Wanneer er conflicten ontstaan tussen de persoon waarbij bewindvoering plaatsvindt en de bewindvoerder en er kan niet tot een oplossing worden gekomen, dan kun u te allen tijde contact opnemen met de advocaat voor strafrecht. De advocaat voor strafrecht kan u ondersteunen en goede adviezen geven waar u mee verder kunt.

Taken bewindvoerder

De bewindvoerder beheert de financiën van een bepaald persoon. De taak van een bewindvoerder is ervoor zorgen dat het geld voor de juiste zaken gebruikt wordt. Het levensonderhoud is het belangrijkste en daar wordt dan ook in eerste instantie rekening mee gehouden.

Indien de persoon waarbij de bewindvoering plaatsvindt iets dergelijks met het geld wil doen, moet hij of zij daarvoor toestemming krijgen van de bewindvoerder.

Wanneer de betreffende persoon iets van zijn persoonlijke spullen wil verkopen welke onder bewind zijn gesteld dan kan dit niet. Met behulp van de rechtbank heeft hij wel kans toestemming te krijgen voor verkoop van een bepaald goed, maar deze goedkeuring is niet vanzelfsprekend.

Bewindvoerder machtigen

De persoon waarbij de bewindvoering plaatsvindt kan toestemming geven aan de bewindvoerder indien de bewindvoerder graag zelf de beschikking wil hebben over de goederen. Indien de betreffende persoon geen toestemming wil of kan verlenen aan de bewindvoerder dan kan de bewindvoerder naar de rechtbank stappen en op die manier alsnog een kans maken tot verlening van toestemming. Bij verlening van toestemming door de rechtbank aan de bewindvoerder kan onder bepaalde voorwaarden een machtiging worden gegeven die eenmalig hoeft te worden afgegeven.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 79

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op